431/2008

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Tasavallan presidentin asetus Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunnasta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §

Neuvonpitoa varten sekä Ilmailulaitoksen (Finavia) ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen välisen tiedonkulun varmistamiseksi on Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunta.

Tällä asetuksella ei siirretä Finavialle valtion liikelaitoksena kuuluvaa päätäntävaltaa.

2 §

Yhteistyövaltuuskunta nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja siihen kuuluu puheenjohtaja ja kolme jäsentä.

Finavia nimeää puheenjohtajan ja yhden jäsenen ja maakunnan hallitus nimeää kaksi jäsentä.

3 §

Ennen kuin Finavia toteuttaa lentoasemalla suurehkoja ylläpito-, peruskorjaus-, korjaus- tai muita parannustöitä, asiaa on käsiteltävä yhteistyövaltuuskunnassa.

Yhteistyövaltuuskunnassa käsitellään myös lentokentän aukioloon ja turvallisuuteen vaikuttavat asiat sekä maakunnalle muutoin tärkeät lentokenttää koskevat asiat.

4 §

Yhteistyövaltuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa useamminkin. Valtuuskunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai maakunnan hallituksen nimeämä jäsen.

Finavia ja maakunnan hallitus vastaavat omien edustajiensa kustannuksista.

Valtuuskunta voi tarvittaessa hyväksyä työjärjestyksen.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Astrid Thors

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.