92/2008

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 1999 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan (nykyisin 31 artikla) perusteella tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehty pöytäkirja, sellaisena kuin sen suomenkielinen versio on oikaistuna, jonka eduskunta on hyväksynyt 8 päivänä marraskuuta 2005 ja jonka valtioneuvosto on hyväksynyt 17 päivänä marraskuuta 2005 ja jonka hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille 12 päivänä tammikuuta 2006, tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2008 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 18 päivänä marraskuuta 2005 annettu laki (904/2005) tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2008.

3 §

Pöytäkirjan, sellaisena kuin sen suomenkielinen versio on oikaistuna, muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2008.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 29/2008)

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja
Hanna Vuojela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.