1138/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 22 päivänä helmikuuta 2007 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (201/2007) liitteenä olevan maksutaulukon 1, 3 ja 5 §:n seuraavasti:

1 §
Patenttiasiat
Hakemusmaksu
perusmaksu 250 €
lisämaksu jokaisesta kymmenen
ylittävästä patenttivaatimuksesta 25 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 55 €
muut kerrat 115 €
Painatusmaksu
perusmaksu painatuksesta 85 €
ylittävältä sivulta 10 €
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen, kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 25 €
Tilausmaksu välipäätöksen
viiteasiakirjoista
yhtenä kappaleena 20 €
kahtena kappaleena 30 €
Käännösmaksu 40 €/sivu
Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:
1.―3. vuosi 150 €
4. vuosi 125 €
5. vuosi 140 €
6. vuosi 165 €
7. vuosi 200 €
8. vuosi 235 €
9. vuosi 265 €
10. vuosi 300 €
11. vuosi 350 €
12. vuosi 400 €
13. vuosi 450 €
14. vuosi 500 €
15. vuosi 535 €
16. vuosi 585 €
17. vuosi 645 €
18. vuosi 705 €
19. vuosi 755 €
20. vuosi 805 €
Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Ratkaisumaksu patenttilain
71 a §:n mukaan 250 €
Ratkaisumaksu patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännöksen 26bis.3 mukaan.. 250 €
Rajoittamista koskeva käsittelymaksu
patenttilain 53 a §:n mukaan 800 €
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kustakin
merkinnästä 40 €
Muutoksenhakumaksut
patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 150 €
muut patenttiasiat 150 €
Etuoikeustodistus 50 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 €+
1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
3 §
Eurooppapatentti
Eurooppapatentin, muutetussa muodossa hyväksytyn eurooppa patentin käännöksen ja käännöksen korjauksen sekä rajoitetun patentin julkaisumaksu patenttilain 70 h §:n 1 momentin, 70 q §:n 1 momentin tai 70 t §:n 2 momentin mukaan
Perusmaksu painatuksesta 85 €
lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 10 €
Eurooppapatentista patenttilain 70 l §:n 1 momentin mukaan suoritettavat vuosimaksut määräytyvät 1 §:n taulukon mukaan.
Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 70 l ja 41 §:n mukaisena vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 40 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 250 €
Muutoksenhakumaksu 150 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +
1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
5 §
Hyödyllisyysmallioikeusasiat
Rekisteröintimaksu 135 €
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 15 €
Uudelleenkäsittelymaksu 35 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu neljäksi vuodeksi 200 €
Uudistamismaksun korotus 40 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu kahdeksi vuodeksi 135 €
Uudistamismaksun korotus 30 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 50 €
Ratkaisumaksu patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännön 26bis.3 mukaan 250 €
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 40 €
Käännösmaksu 40 €/sivu
Muutoksenhakumaksu 150 €
Etuoikeustodistus 15 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +
1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
Tutkimusmaksu 250 €
Lausuntomaksu 70 €
Lykkäysmaksu 40 €
Viitejulkaisumaksu 20 €
Viitejulkaisun kaksoiskopio 30 €
Kansainväliset hyödyllisyysmalli hakemukset
Maksu kansainvälisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta 135 €
Lisämaksu jokaisesta viisi
ylittävästä suojavaatimuksesta 15 €
Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 45 d §:n 3 momentin mukaisesta lisäajasta 80 €
Lähettämismaksu 135 €

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2007.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.