1029/2007

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kingstonissa 27 päivänä maaliskuuta 1998 Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 28 päivänä syyskuuta 2007 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 12 päivänä lokakuuta 2007 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 31 päivänä lokakuuta 2007, tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 12 päivänä lokakuuta 2007 annettu laki (890/2007) tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2007.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2007.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 88/2007)

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen, Pääministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.