1026/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilohailikiintiön käyttämisestä vuonna 2007 sekä Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman kohdennetun kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla:

1 §
Asetusten kumoaminen

Tällä asetuksella kumotaan Suomen kilohailikiintiön käyttämisestä vuonna 2007 9 päivänä toukokuuta 2007 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (526/2007) sekä Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman kohdennetun kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä 2 päivänä heinäkuuta vuonna 2007 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (759/2007).

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2007.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kalatalousylitarkastaja
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.