1025/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metristen kalastusalusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen tunnuspituudeltaan yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskankalastus kielletään ICES osa-alueilla 25―32 Suomen vuoden 2007 turskakiintiön käyttämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (869/2007) aluksille osoitetun suurimman sallitun saaliin täyttymisen vuoksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten kieltoalueelta pyytämän turskan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen jälleenlaivaus ja purku on kielletty tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kalatalousylitarkastaja
Jarmo Vilhunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.