962/2007

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus radoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 2 päivänä helmikuuta 2007 annetun ratalain (110/2007) 22 §:n 6 momentin ja 96 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Vuorovaikutus

Mahdollisuus ratalain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettuun vuorovaikutukseen voidaan varata ilmoittamalla valmistelutyöstä henkilökohtaisesti, järjestämällä erityinen tiedotustilaisuus, asettamalla valmisteluaineisto nähtäville taikka muulla tiedoksisaannin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

2 §
Ilmoitusten lähettäminen

Ratalain 22 ja 91 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset voidaan lähettää tavallisina kirjeinä.

3 §
Suunnitelma-asiakirjojen säilyttäminen

Ratahallintokeskus säilyttää pysyvästi yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymiseen liittyvät asiakirjat.

4 §
Ratatyön aikaisten toimenpiteiden jälkihoitovelvoitteet

Ratahallintokeskuksen on ratatyön päätyttyä ja ratalain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun käyttöoikeuden loputtua kohtuullisen ajan kuluessa tasattava ja siistittävä alueet niin, että kiinteistön omistaja voi ilman kohtuutonta haittaa käyttää aluetta asianmukaisella tavalla.

5 §
Rakennuksen tai rakennelman etäisyys rautatiestä

Rakennuksen tai rakennelman etäisyys rautatiestä mitataan raiteen tai, jos raiteita on useampia, lähimmän raiteen keskilinjasta vaakasuoraan rautatietä lähinnä olevan rakenneosan kautta kulkevasta pystyviivasta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Kaisa Leena Välipirtti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.