524/2007

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (655/2003) 11 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 78/2005 ja 569/2006,

muutetaan 6 § sekä

lisätään asetukseen uusi 10 a § seuraavasti:

6 §
Mehiläiset ja kimalaiset

Tuotavien ja vietävien mehiläisten (Apis mellifera) ja kimalaisten (Bombus spp.) on oltava peräisin tarhalta, jolla ja jota 3 kilometrin säteellä ympäröivällä vyöhykkeellä ei esiinny tai epäillä esiintyvän mehiläisten esikotelomätätautia. Jos tarhalla tai vyöhykkeellä on aikaisemmin esiintynyt esikotelomätätautia, on rajoittavien määräysten peruuttamisesta sekä tarhan ja kaikkien vyöhykkeellä sijaitsevien tarhojen tarkastuksesta oltava kulunut vähintään 30 vuorokautta. Vietävien mehiläisten ja kimalaisten alkuperätarhoilta on otettava ja tutkittava hunajanäytteet esikotelomädän varalta vähintään kerran ennen ensimmäistä vientiä ja sen jälkeen säännöllisesti kerran vuodessa. Hunajanäytteen on oltava koko tarhaa edustava.

Tuotavien ja vietävien mehiläisten ja kimalaisten on lisäksi oltava peräisin tarhalta, jolla ja jota 100 kilometrin säteellä ympäröivällä vyöhykkeellä ei esiinny eikä epäillä esiintyvän pientä pesäkuoriaista (Aethina tumida) eikä Tropilaelaps punkkia (Tropilaelaps spp.).

Mehiläisten ja kimalaisten mukana on oltava direktiivin 92/65/ETY liitteen E mukainen terveystodistus. Terveystodistuksen allekirjoittaminen Suomesta vietäville eläimille edellyttää, että kunnaneläinlääkäri on silmämääräisesti tarkastanut lähetyksen.

10 a §
Sirkuseläimet

Jos tässä luvussa tarkoitettuja eläimiä kuljetetaan sirkuseläiminä jäsenvaltioiden välillä, sovelletaan niiden kuljetukseen sirkuseläinten kuljettamiseen jäsenvaltioiden välillä sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annettua komission asetusta (EY) N:o 1739/2005.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 2007.

Komission asetus (EY) N:o 1739/2005; (32005R1739); EUVL N:o L 279, 22.10.2005, s. 47
Komission päätös 2007/265/EY; (32007D0265); EUVL N:o L 114, 1.5.2007, s. 17

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintötarkastaja
Minna Suokko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.