306/2007

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään satovahinkojen korvaamisessa 15 päivänä toukokuuta 2003 annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (364/2003) uusi 5 a § seuraavasti:

5 a §
Yhteisön valtiontuen soveltaminen

Satovahinkolain 8 §:n mukainen viljelmäkohtainen satovahinkokorvaus maksetaan perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 3 artiklan mukaisena valtiontukena ja sen edellyttämällä tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission asetus (EY) N:o 1857/2006 (32006R1857); EUVL N:o L 358, 16.12.2006 s. 3

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Mirja Eerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.