191/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2007

Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskevissa asioissa

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/1965) 20 luvun 9 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 960/2006:

1 §

Maistraatti, joka on ottanut vastaan perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskevan hakemuksen, on toimivaltainen antamaan vahvistuksen.

Edellä 1 momentista poiketen maistraatin toimivalta vahvistaa perukirjan osakasluettelo siirretään kuitenkin toiselle maistraatille seuraavasti:

1) Helsingin, Espoon, Hyvinkään ja Vantaan maistraatin toimivalta siirretään Kokkolan maistraatille, jos hakemus on tehty muulla kuin ruotsin kielellä;

2) Helsingin, Hyvinkään ja Vantaan maistraatin toimivalta siirretään Turunmaan maistraatille, jos hakemus on tehty ruotsin kielellä;

3) Espoon maistraatin toimivalta siirretään Raaseporin maistraatille, jos hakemus on tehty ruotsin kielellä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007 ja on voimassa 28 päivään helmikuuta 2010. Asetuksen 1 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin Helsingin ja Vantaan maistraatissa vastaanotettuihin hakemuksiin vasta 1 päivästä syyskuuta 2007 alkaen.

Jos perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskeva asia on tullut vireille Espoon tai Hyvinkään maistraatissa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, mainittu maistraatti on toimivaltainen antamaan vahvistuksen. Jos perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskeva asia on tullut vireille Helsingin tai Vantaan maistraatissa ennen 1 päivää syyskuuta 2007, mainittu maistraatti on toimivaltainen antamaan vahvistuksen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2007

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.