Säädökset alkuperäisinä: 2005

1000/2005
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
999/2005
Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
998/2005
Laki kansaneläkelain 62 §:n muuttamisesta
997/2005
Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006
996/2005
Vuoden 2005 kolmas lisätalousarvio
995/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
994/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alueelliseen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvien tukien hakuajan päättymisestä
993/2005
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
992/2005
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
991/2005
Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
990/2005
Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta
989/2005
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
988/2005
Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta
987/2005
Laki kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttamisesta
986/2005
Laki vankeuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta
985/2005
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
984/2005
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta
983/2005
Laki rikoslain 2 a luvun 5 §:n muuttamisesta
982/2005
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
981/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
980/2005
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
979/2005
Laki tullilain 9 a §:n kumoamisesta
978/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
977/2005
Valtioneuvoston asetus vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta
976/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
975/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
974/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
973/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
972/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
971/2005
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
970/2005
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
969/2005
Laki perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta
968/2005
Laki tuloverolain 136 §:n muuttamisesta
967/2005
Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
966/2005
Valtiovarainministeriön työjärjestys
965/2005
Valtioneuvoston asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
964/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista
963/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitettujen perusprosenttien ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen maksuprosenttien vahvistamisesta
962/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
961/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukaisesta eläintuotannosta annetun asetuksen muuttamisesta
960/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
959/2005
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
958/2005
Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
957/2005
Laki väestötietolain muuttamisesta
956/2005
Laki kotikuntalain muuttamisesta
955/2005
Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
954/2005
Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta
953/2005
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2006
952/2005
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
951/2005
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.