Säädökset alkuperäisinä: 2005

1100/2005
Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta
1099/2005
Laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1098/2005
Laki liikennevakuutuslain 12 a §:n muuttamisesta
1097/2005
Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1096/2005
Laki painelaitelain 27 §:n muuttamisesta
1095/2005
Laki Ratahallintokeskuksesta
1094/2005
Laki Rautatievirastosta
1093/2005
Valtion talousarvio vuodelle 2006
1092/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2006
1091/2005
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1090/2005
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1089/2005
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1088/2005
Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta
1087/2005
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1086/2005
Laki verontilityslain 8 ja 16 §:n muuttamisesta
1085/2005
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
1084/2005
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
1083/2005
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1082/2005
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1081/2005
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1080/2005
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1079/2005
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1078/2005
Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta
1077/2005
Laki valtionavustuslain 3 §:n muuttamisesta
1076/2005
Laki museolain muuttamisesta
1075/2005
Laki teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n muuttamisesta
1074/2005
Laki ammattikorkeakoululain 32 §:n 2 momentin ja 34 §:n kumoamisesta
1073/2005
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin kumoamisesta
1072/2005
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta
1071/2005
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1070/2005
Laki lastensuojelulain 5 a―5 c §:n kumoamisesta
1069/2005
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1068/2005
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1067/2005
Verohallituksen päätös Rettig Group Oy Ab:n ja Tarkala Fastigheter Ab:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
1066/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
1065/2005
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1064/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1063/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1062/2005
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1061/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
1060/2005
Puolustusministeriön asetus varusmiespalveluksessa olevan asevelvollisen ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen maksuttomien lomamatkojen lukumääristä ja matkakorvauksista
1059/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista
1058/2005
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1057/2005
Tasavallan presidentin asetus Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1056/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen kokeilusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 4 ja 20 §:n muuttamisesta
1055/2005
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1054/2005
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta
1053/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten mikro-organismien suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista, suljetun käytön luokituksesta sekä eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä
1052/2005
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
1051/2005
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta ja tutkintoon vaadittavista opinnoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.