Säädökset alkuperäisinä: 2005

50/2005
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
49/2005
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
48/2005
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta
47/2005
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
46/2005
Laki radiolain muuttamisesta
45/2005
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
44/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2005
43/2005
Valtioneuvoston asetus vuonna 2005 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
42/2005
Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
41/2005
Tasavallan presidentin asetus Egyptin arabitasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
40/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
39/2005
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta
38/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
37/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2005
36/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2005 maksettavan korvauksen perusteista
35/2005
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista
34/2005
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 §:n muuttamisesta
33/2005
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
32/2005
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
31/2005
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
30/2005
Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta
29/2005
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
28/2005
Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta
27/2005
Sisäasiainministeriön asetus maistraattien toimialueista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
26/2005
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2005
25/2005
Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
24/2005
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta
23/2005
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
22/2005
Laki kosmeettisista valmisteista
21/2005
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
20/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 valkuaiskasvipalkkion maksatuksesta
19/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 maitopalkkion ja sen lisäpalkkion maksatuksesta
18/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2005 haussa
17/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
16/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
15/2005
Valtioneuvoston asetus tiettyjen vaarallisten kemikaalien maastavientiä koskevasta ilmoituksesta
14/2005
Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
13/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
12/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
11/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta
10/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa annetun direktiivin 2002/16/EY muuttamisesta
9/2005
Tasavallan presidentin asetus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
8/2005
Tasavallan presidentin asetus Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
7/2005
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
6/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden rinnakkaistuonnista
5/2005
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista
4/2005
Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
3/2005
Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
2/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.