Säädökset alkuperäisinä: 2005

400/2005
Verohallituksen päätös Kone Oyj:n ja Cargotec Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
399/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
398/2005
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
397/2005
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
396/2005
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
395/2005
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
394/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
393/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
392/2005
Laki rikoslain 44 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta
391/2005
Laki kemikaalilain muuttamisesta
390/2005
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
389/2005
Työministeriön asetus turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien ryhmäkodista, toimeentulotuen jakamisesta rahamääräisestä ja hyödykkeinä annettavaan osaan sekä majoituksesta perittävistä maksuista
388/2005
Valtioneuvoston asetus vuosien 2000 ja 2001 hyljevahinkojen täydentävästä korvaamisesta
387/2005
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
386/2005
Valtioneuvoston asetus sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta
385/2005
Laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta
384/2005
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta
383/2005
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
382/2005
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
381/2005
Laki vakuutusyhdistyslain 10 luvun muuttamisesta
380/2005
Laki vakuutusyhtiölain 10 luvun muuttamisesta
379/2005
Laki isyyslain muuttamisesta
378/2005
Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta
377/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta
376/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
375/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 metsänhoitomaksun perusteesta
374/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
373/2005
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 ja 13 §:n muuttamisesta
372/2005
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen 7 §:n kumoamisesta
371/2005
Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta
370/2005
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta
369/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
368/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta
367/2005
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
366/2005
Ympäristöministeriön työjärjestys
365/2005
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
364/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
363/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
362/2005
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
361/2005
Laki tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta
360/2005
Laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta
359/2005
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
358/2005
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta
357/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 60 ja 64 §:n muuttamisesta
356/2005
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä
355/2005
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
354/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
353/2005
Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta
352/2005
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
351/2005
Sisäasiainministeriön työjärjestys

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.