Säädökset alkuperäisinä: 2005

450/2005
Laki velkakirjalain 34 §:n 4 momentin kumoamisesta
449/2005
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 6 ja 15 §:n muuttamisesta
448/2005
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
447/2005
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
446/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
445/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
444/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden viinituotteiden saateasiakirjojen valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
443/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tiettyjen kuivattujen viinirypälelajikkeiden kaupan pitämisen vähimmäisvaatimusten valvonnasta
442/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus banaanialan laatuvaatimusten valvonnasta
441/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä
440/2005
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
439/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista
438/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
437/2005
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
436/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2004 puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle, maatalouden tuotantorakennuksille ja muille maatalouskohteille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
435/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
434/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
433/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
432/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkaurissaaliin ilmoittamisesta
431/2005
Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta
430/2005
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
429/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
428/2005
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
427/2005
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
426/2005
Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta
425/2005
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
424/2005
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
423/2005
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
422/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta
421/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
420/2005
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
419/2005
Valtioneuvoston asetus täydentäviin ehtoihin liittyvien tiettyjen lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta
418/2005
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta
417/2005
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
416/2005
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 7 ja 7 a §:n muuttamisesta
415/2005
Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorteista
414/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi
413/2005
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
412/2005
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
411/2005
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
410/2005
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 65 §:n muuttamisesta
409/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
408/2005
Laki opintotukilain muuttamisesta
407/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
406/2005
Valtioneuvoston päätös Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden Rovaniemen kunnan perustamisesta
405/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
404/2005
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaista kulttuurirahastoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
403/2005
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
402/2005
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
401/2005
Laki tieliikennelain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.