569/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2005

Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 715/2004:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa (645/1997) tarkoitettujen yliopistojen maisteriohjelmista, jotka ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 3 §:n mukaisia. Opetusministeriö hyväksyy maisteriohjelmat yliopistojen esittämien suunnitelmien mukaisiksi. Uuden maisteriohjelman aloittaminen, asetukseen kirjatun maisteriohjelman lopettaminen tai maisteriohjelman olennainen muutos vaatii asetukseen muutosta, jonka opetusministeriö tekee yliopiston esityksestä.

2 §
Maisteriohjelmat

Maisteriohjelmaksi nimitetään ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa, alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuvaa koulutusta, joka järjestetään koulutusohjelmana, johon on erillinen valinta.

3 §
Aiempien tutkintoasetusten nojalla käynnistetyt koulutusohjelmat

Yliopistoissa voi olla myös aiempien tutkintoasetusten nojalla käynnistettyjä maisteriohjelmaksi kutsuttuja koulutusohjelmia. Nämä olemassa olevat koulutusohjelmat on lopetettava tai uudistettava tutkintoasetuksen mukaisiksi ja lisättävä asetukseen viimeistään yliopistolain muutoksen (715/2004) määrittelemän siirtymäajan kuluessa.

4 §
Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Biotekniikan maisteriohjelma (Master's Degree Programme in Biotechnology) (ETM/FM/MMM; yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun kanssa);

2) Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma (FM/VTM);

3) Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelma (FM);

4) Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma (FM/VTM);

5) Naistutkimuksen maisteriohjelma / Magisterprogram i kvinnovetenskap (FM; yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa); sekä

6) Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma (KM).

5 §
Joensuun yliopisto

Joensuun yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Käsityömuotoilun ja teknologian maisteriohjelma (KM);

2) Master's Degree Programme in Clinical Linguistics (FM);

3) Master's Degree Programme in European Forestry (MMM);

4) Master's Degree Programme in Human Geography (YTM); sekä

5) Master's Degree Programme in Information Technology (FM; yhteistyössä Kuopion yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa).

6 §
Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Kulttuurienvälisen viestinnän maisteriohjelma (Master's Degree Programme in Intercultural Communication) (FM);

2) Musiikkiterapian maisteriohjelma (FM);

3) Naistutkimuksen maisteriohjelma / Magisterprogram i kvinnovetenskap (YTM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa);

4) Nanotieteiden maisteriohjelma (FM);

5) Master's Degree Programme in Biology of Physical Activity (LitM);

6) Master's Degree Programme in Corporate Environmental Management (KTM);

7) Master's Degree Programme in Development and International Cooperation (FM/KTM/YTM);

8) Master's Degree Programme in Sport Science and Management (LitM); sekä

9) Master's Degree Programme in Sustainable Management of Inland Aquatic Resources (FM).

7 §
Kuopion yliopisto

Kuopion yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Lääkeainekemian maisteriohjelma (FM);

2) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma (TtM/YTM);

3) Yleisen toksikologian maisteriohjelma (FM);

4) Master's Degree Programme in Information Technology (FM; yhteistyössä Joensuun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa);

5) Master's Degree Programme in Molecular Medicine and Biotechnology (FM);

6) Master's Degree Programme in Neurobiology (FM); sekä

7) Master's Degree Programme of Public Health (TtM; yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa).

8 §
Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Naistutkimuksen maisteriohjelma / Magisterprogram i kvinnovetenskap (YTM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa);

2) Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (HM/KTM);

3) Turvallisuushallinnon maisteriohjelma (HM; yhteistyössä Turun yliopiston kanssa);

4) Visuaalisen journalismin maisteriohjelma (YTM; yhteistyössä Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun kanssa);

5) Master's Degree Programme in Health Sciences (TtM; yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa);

6) Master's Degree Programme in Higher Education (HM); sekä

7) Master's Degree Programme in Social Sciences (YTM).

9 §
Turun yliopisto

Turun yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Oikeussosiologian ja kriminologian maisteriohjelma (OTM, VTM; yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa);

2) Terveyden biotieteiden maisteriohjelma (FM);

3) Master's Degree Programme in Baltic Sea Region Studies (FM);

4) Master's Degree Programme in Environmental Sciences (FM);

5) Master's Degree Programme in Information Technology (FM);

6) Master's Degree Programme in Institutions and Social Mechanisms (VTM); sekä

7) Master's Degree Programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems (KM).

10 §
Åbo Akademi

Åbo Akademissa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Magisterprogram i kvinnovetenskap/ Naistutkimuksen maisteriohjelma (PM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston sekä Tampereen yliopiston kanssa);

2) Magisterprogram i masskommunikation (PM); sekä

3) Master's Degree Programme in Chemical engineering (DI).

11 §
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Digitaalisen viestintätekniikan ja tietojohtamisen maisteriohjelma (DI/KTM);

2) Master's Degree Programme in Design, Manufacturing and Wood Technology (DI);

3) Master's Degree Programme in Information Technoglogy (DI; yhteistyössä Joensuun yliopiston ja Kuopion yliopiston kanssa); sekä

4) Master's Degree Programme in Electrical Engineering (DI).

12 §
Teknillinen korkeakoulu

Teknillisessä korkeakoulussa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Ympäristötekniikan DI-ohjelma (DI); sekä

2) Master's Degree Programme in Space Science and Technology (DI).

13 §
Helsingin kauppakorkeakoulu

Helsingin kauppakorkeakoulussa voi suorittaa seuraavan maisteriohjelman:

1) Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelma (KTM).

14 §
Svenska handelshögskolan

Svenska handelshögskolanissa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Master's Degree Programme in Advanced Financial Information Systems (KTM);

2) Master's Degree Programme in Computational Finance (KTM);

3) Master's Degree Programme in Corporate Governance (KTM);

4) Master's Degree Programme in Marketing (KTM); sekä

5) Master's Degree Programme in Real Estate Finance (KTM).

15 §
Turun kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulussa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelma (KTM); sekä

2) Master's Degree Programme in Global IT Management (KTM).

16 §
Kuvataideakatemia

Kuvataideakatemiassa voi suorittaa seuraavan maisteriohjelman:

1) Taideteoreettinen maisteriohjelma (KuM).

17 §
Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa seuraavan maisteriohjelman:

1) Taidehallinnon maisteriohjelma (MuM).

18 §
Taideteollinen korkeakoulu

Taideteollisessa korkeakoulussa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Kalustesuunnittelun maisteriohjelma (TaM);

2) Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma (TaM);

3) Tilasuunnittelun maisteriohjelma (TaM);

4) Kuvataiteiden maisteriohjelma (TaM);

5) Uuden median maisteriohjelma (Master's Degree Programme in New Media Studies) (TaM);

6) Visuaalisen journalismin maisteriohjelma (TaM; yhteistyössä Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa);

7) Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma (TaM);

8) Ympäristötaiteen maisteriohjelma (Master's Degree Programme in Environmental Art) (TaM); sekä

9) Master's Degree Programme in ePedagogy Design (TaM).

19 §
Teatterikorkeakoulu

Teatterikorkeakoulussa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Esitystaiteen ja -teorian ohjelma (TeM);

2) Koreografin ohjelma (tanssit. maist.);

3) Nordiska Magisteråret (TeM);

4) Tanssijan ohjelma (tanssit. maist.);

5) Tanssinopettajan ohjelma (tanssit. maist.); sekä

6) Teatteri-ilmaisun opettajan ohjelma (TeM).

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2005

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Opetusneuvos
Ari Saarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.