390/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään 22 päivänä joulukuuta 2003 maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1284/2003) 1 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 293/2004, uusi 5 ja 6 momentti ja 2 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti:

1 §

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 22 §:n mukaista asuntorahoitusta koskevaa tukea ja 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua investointitukea voidaan kuitenkin hakea 24 päivästä toukokuuta 2004 alkaen. Mahdollisuus hakea tukea ei koske sikaloiden uudisrakentamiseen ja laajentamiseen myönnettävää tukea. Tukea kuitenkin saa hakea sikaloiden peruskorjaamiseen. Lisäksi sikaloiden uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen saavat hakea tukea sellaiset nuoret viljelijät, jotka ovat hakeneet aloitustukea ja joiden tilallaan harjoittama sikatalous ei täytä maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (213/2004) 42 §:n 3 momentissa tarkoitettua 20 kokoyksikön vaatimusta.

Edellä 5 momentissa tarkoitettua nuoren viljelijän korotettua investointitukea on toukokuun 24 päivän ja elokuun 31 päivän välisenä aikana vuonna 2004 haettava viimeistään kuukautta ennen kuin hakija täyttää 40 vuotta ja lisäksi viimeistään neljän vuoden ja yhdentoista kuukauden kuluessa tilanpidon aloittamisesta.

2 §

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 18 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua investointitukea ja 2 kohdassa tarkoitettua nuorten viljelijöiden aloitustukea sekä 12 §:n mukaista maanoston tukea ja 13 §:n mukaisia asuntorahoituksen valtionlainoja voidaan kuitenkin hakea 24 päivästä toukokuuta 2004 alkaen.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2004.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esko Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.