293/2004

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään 22 päivänä joulukuuta 2003 maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1284/2003) 1 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 223/2004, uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua tukea jalostuseläinten hankintaan voidaan kuitenkin hakea 28 päivästä huhtikuuta 2004 alkaen.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2004.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esko Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.