223/2004

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään 22 päivänä joulukuuta 2003 maatalouden ja porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1284/2003) 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

1 §

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua nuorten viljelijöiden aloitustukea ja 21 §:ssä tarkoitettua maanostolainaa voidaan kuitenkin hakea 7 päivästä huhtikuuta 2004 alkaen.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua nuorten viljelijöiden aloitustukea on huhtikuun 7 päivän ja kesäkuun 30 päivän välisenä aikana vuonna 2004 haettava viimeistään kuukautta ennen kuin hakija täyttää 40 vuotta.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2004.

Myönnettäessä tukea tämän asetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen hakemusten perusteella sovelletaan niitä säännöksiä, jotka koskevat tuen ja lainan enimmäismääriä kohdennettaessa varoja vuonna 2004 maatilatalouden rakennetukiin.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esko Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.