80/2004

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2004

Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus seuraavan Sudania koskevan asetuksen rikkomisesta säädetään rikoslain 46 luvun 1-3 §:ssä: neuvoston asetus (EY) N:o 131/2004, tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä; EYVL N:o L 21, 28.1.2004, s. 1. Menettämisseuraamuksista säädetään rikoslain 10 luvussa.

Neuvoston asetus on tullut voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2004

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Lainsäädäntösihteeri
Anna Sotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.