1306/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään Luotsausliikelaitoksesta 20 päivänä marraskuuta 2003 annetun lain (938/2003) 4 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Perusmaksu

Luotsausliikelaitos perii luotsattavalta alukselta Luotsausliikelaitoksesta annetun lain (938/2003) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiinteän yksikköhintaan perustuvan maksun. Perusmaksu määräytyy liitteessä 1 olevan maksutaulukon mukaisesti.

Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella peritään alennettuun yksikköhintaan perustuvaa perusmaksua liitteenä 2 olevan maksutaulukon mukaisesti.

2 §
Perusmaksun korotus

Kun kaksi luotsia joko säännösten mukaisesti tai pyynnöstä toimittaa luotsauksen, kannetaan perusmaksu 50 prosentilla korotettuna.

3 §
Alusyhdistelmän ja tukkilautan perusmaksu

Hinaajasta, puskijasta, hinattavasta tai puskettavasta aluksesta tai laitteesta samoin kuin työntökytkyeestä kannetaan perusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun vetoisuuden mukaan.

Tukkilautan perusmaksu määrätään siten, että vetoisuutena pidetään puolta kiintokuutiometrimäärästä.

4 §
Odotusmaksu

Jos luotsi on saapunut alukseen kutsusta, mutta luotsaus ei ala tunnin kuluessa hänen saapumisestaan, peritään alukselta odotusmaksu jokaiselta mainitun tunnin ylittävältä alkavalta tunnilta, kunnes luotsaus alkaa tai luotsi poistuu alukselta.

Jos luotsi kutsusta on saapunut määräaikana sovittuun paikkaan odottamaan alusta, mutta alus ei ole saapunut kahden tunnin kuluessa, peritään alukselta odotusmaksu jokaiselta mainitun kahden tunnin ylittävältä alkavalta tunnilta, kunnes luotsaus alkaa tai luotsi poistuu odotuspaikalta.

Jos luotsille ilmoitetaan alukselle tullessa tai odotusaikana, ettei alus käytäkään luotsia, peritään alukselta odotusmaksu vähintään kahdelta tunnilta.

Suomen aluevesillä perittävä odotusmaksu määräytyy liitteessä 1 olevan taulukon mukaisesti. Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella peritään odotusmaksua liitteessä 2 olevan taulukon mukaisesti.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Merenkulkuneuvos
Raimo Kurki

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.