1304/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta 14 päivänä helmikuuta 1997 annetun asetuksen (137/1997) 2 § seuraavasti:

2 §

Selvitykseksi siitä, että ostaja on vienyt tavarat poikkeuslain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla Ahvenanmaan maakunnasta, katsotaan:

1) lasku tai muu tosite, jonka se tullitoimipaikka on leimallaan vahvistanut, jonka kautta tavarat poistuvat maakunnasta; tai

2) arvonlisäverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä annetun asetuksen (485/1985) mukaisen toimiluvan saaneen käteispalautustoimintaa harjoittavan palautusliikkeen antama todistus.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tositteessa on oltava seuraavat tiedot ainakin suomen tai ruotsin kielellä:

1) ostajan nimi, kotipaikka, passin numero, vakinainen osoite ja allekirjoitus;

2) myyjän nimi, postiosoite sekä yritys- ja yhteisötunnus;

3) tavaroiden määrä ja luonne;

4) tavaroiden toimituspäivä;

5) veron peruste verokannoittain;

6) verokanta;

7) suoritettavan veron määrä euroissa;

8) ostajalta mahdollisesti perittävät kulut;

9) ostajalle palautettava määrä.

Myyjän on muissa kuin 4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa luovuttaessaan tavarat ostajalle sinetöitävä ne siten, että niiden käyttämättömyys on tulliviranomaisen todettavissa tavaroita vietäessä maakunnan ulkopuolelle.

Kun myynti tapahtuu lentoaseman lähtöhallissa, selvitykseksi siitä, että ostaja vie tavarat maakunnasta, katsotaan myös ostajan esittämä matkalippu, ulkomaanlennon tarkastuskortti tai vastaava asiakirja. Myyjän on tällöin täytettävä verohallituksen hyväksymä arvonlisäverotonta myyntiä koskeva lomake.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Ministeri
Jan-Erik Enestam

Lainsäädäntöneuvos
Suvi Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.