1124/2003

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2003

Laki Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Pelastusopistosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1165/1994) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 69/2000, ja

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti:

6 §
Opintososiaaliset edut ja korvaukset

Valmiuslain (1080/1991) 40 §:n mukaista varautumista edistävään koulutukseen osallistuvat saavat Pelastusopistolta ilmaisen majoituksen sekä matkakustannusten korvausta valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevien virkaehtosopimusmääräysten mukaisesti. Väestönsuojelukoulutukseen osallistuvien vastaavista eduista säädetään pelastuslain (468/2003) 57 §:ssä.

Muille kuin julkisyhteisöjen palveluksessa oleville koulutettaville voidaan tarvittaessa maksaa valtion virkaehtosopimuksen mukaisen päivärahan sijasta koulutusajalta reservin kertausharjoituksiin kutsutun asevelvollisen reserviläispalkkaa vastaavaa korvausta ja päivärahaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 104/2003
HaVM 9/2003
EV 90/2003

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.