904/2003

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muutetaan vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, 13 päivänä tammikuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (34/1994) 1 §,

sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 382/2000, 897/2000, 125/2001, 489/2001 ja 154/2002, 1112/2002, 181/2003 ja 780/2003, seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäai-kaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korva-taan 100 prosenttia säädetyn kiinteän oma-vastuun ylittävältä osalta, ovat:

Sairaus Lääkeaine

Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 1) erytropoietiini
2) darbepoetiini


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Minna Levander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.