782/2003

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan eräiden kalastusalusten turvallisuudesta 28 päivänä tammikuuta 2000 annetun asetuksen (65/2000) 2 §:n 2 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) kalastusalusdirektiivillä yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, annettua neuvoston direktiiviä 97/70/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 99/19/EY ja 2002/35/EY;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

Komission direktiivi 2002/35/EY (32002L0035); EYVL N:o L 112, 27.4.2002, s. 21

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2003

Ministeri
Johannes Koskinen

Hallitussihteeri
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.