695/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus toimilupahakemusten ja teletoimintailmoitusten sisällöstä

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 6 §:n ja 14 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Toimilupahakemuksen sisältö

Toimilupahakemuksessa on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) hakijan yhteystiedot;

2) kaupparekisterin ote tai vastaava selvitys hakijasta;

3) hakijan omistussuhteet;

4) verkkopalveluiden kuvaus;

5) toimialue;

6) viestintäverkkoa koskeva kuvaus tai suunnitelma;

7) arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta;

8) arvio liiketoiminnan kehityksestä viiden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta;

9) muut toimiluvan edellytyksiä arvioitaessa tarvittavat tiedot.

2 §
Teletoimintailmoituksen sisältö

Teletoimintailmoituksessa on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) teleyrityksen yhteystiedot;

2) lyhyt kuvaus teleyrityksen konsernisuhteista;

3) lyhyt kuvaus tarjottavasta palvelusta;

4) teleyrityksen maantieteellinen toimialue;

5) arvio toiminnan aloittamispäivästä.


Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2003.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Neuvotteleva virkamies
Laura Vilkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.