562/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan ammatillisesta koulutuksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (811/1998) 15 ja 17―18 § sekä

muutetaan 8 §:n 1 momentin 3 kohdan suomenkielinen sanamuoto ja 16 §, seuraavasti:

8 §
Erityisopetus

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitettua erityisopetusta saavan opiskelijan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevasta kirjallisesta suunnitelmasta tulee ilmetä:


3) mitä edellä mainitun lain 20 §:n 1 momentissa ja 38 §:n 1 momentissa tarkoitettuja opiskelun edellyttämiä erityisiä opetus- ja opiskelijahuollon palveluja opetuksessa tai sen yhteydessä annetaan; sekä


16 §
Opiskeluoikeuden menettäminen

Mitä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 32 §:ssä säädetään opiskeluoikeuden menettämisestä, sovelletaan musiikkialan perustutkintoon ja lennonjohdon perustutkintoon johtavaan koulutukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Johtaja
Eeva-Riitta Pirhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.