341/2003

Annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2003

Tasavallan presidentin asetus Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Dohassa 12 päivänä marraskuuta 2001 Suomen tasavallan hallituksen ja Qatarin valtion hallituksen välillä tehty, eduskunnan 24 päivänä huhtikuuta 2002 hyväksymä ja tasavallan presidentin 5 päivänä kesäkuuta 2002 hyväksymä sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus, jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 8 päivänä huhtikuuta 2003, on Suomen osalta kansainvälisesti voimassa 8 päivästä toukokuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 5 päivänä kesäkuuta 2002 annettu laki (474/2002) tulee voimaan 9 päivänä toukokuuta 2003.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä toukokuuta 2003.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 37/2003)

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paula Lehtomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.