324/2003

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2003

Verohallituksen päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta 20.12.1996 antamansa päätöksen (1268/1996) 1 §:n, 2 §:n ja 9 §:n seuraavasti:

1 §
Ilmoitus varainsiirtoverosta

Varainsiirtoverolain 30 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa varainsiirtoverosta on annettava seuraavat tiedot:

1) luovutuksen kohde;

2) luovutuksen osapuolten nimet ja henkilö- tai y-tunnukset;

3) kauppahinta tai muu vastike;

4) suoritetun veron määrä veronlisäyksineen;

5) onko luovutus tapahtunut kiinteistönvälittäjän välityksin;

6) kaupanteko- tai vaihtopäivä;

7) onko kysymyksessä arvopapereiden vaihto;

8) omistusoikeuden siirtymispäivä, jos kysymys on asuntokauppalain (843/94) 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetun uuden asunnon luovutuksesta;

9) onko luovutuksensaaja luovuttajan sukulainen;

10) onko luovutuksensaaja luovuttajayhteisön osakas, yhtiömies tai näiden puoliso tai lapsi, ja

11) jos luovuttaja on varainsiirtoverolain 16 §:n 1 momentin mukaan veron perimisvelvollinen, tieto laskelman mukaisen veron perimisestä.

2 §
Kiinteistönvälittäjän, arvopaperikauppiaan ja pakkohuutokaupan pitäjän ilmoitus varainsiirtoverosta

Kiinteistönvälittäjän, arvopaperikauppiaan ja pakkohuutokaupan pitäjän on edellä 1 §:n 1―7 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoitettava:

1) kiinteistönvälittäjän, arvopaperikauppiaan tai pakkohuutokaupan pitäjän nimi, henkilö- tai y-tunnus ja kotipaikka;

2) veron maksupäivä, kun luovutus on tapahtunut varainsiirtoverolain 21 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kiinteistönvälittäjän välityksin ja

3) jos arvopaperikauppias tai huutokaupan pitäjä on varainsiirtoverolain 22 §:n mukaan veron perimisvelvollinen, tieto laskelman mukaisen veron perimisestä tai siitä, että ensiasunnon ostaja on antanut selvityksen verovapauden edellytyksistä.

9 §
Kuittausmerkinnät

Viranomaisen on tehtävä asiakirjavihkoon tai ilmoitukseen merkintä suoritetusta varainsiirtoverosta.

Merkinnästä tulee ilmetä suoritetun veron määrä ja maksupäivä.


Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä toukokuuta 2003.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2003

Pääjohtajan estyneenä ollessa, Ylijohtaja
Mirjami Laitinen

Toimistotarkastaja
Elina Seppälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.