310/2003

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköntuotannon tukeen oikeutetun sähkön määrittämisestä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1260/1996) 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1168/2002:

1 §

Tämä asetus koskee sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 §:n 1 momentin kohdissa 3―8 mainituilla polttoaineilla tuotetulle sähkölle valtion varoista maksettavaa tukea.

2 §

Puulla tai puupohjaisilla polttoaineilla tarkoitetaan metsäteollisuudessa sivutuotteina syntyvää puutähdehaketta, sahanpurua, kuorta ja jäteliemiä, purku- ja rakennustoiminnassa syntyvää puutähdettä sekä muuta vastaavaa puuaineksesta koostuvaa polttoainetta.

3 §

Tukeen oikeutetun sähkön määrä lasketaan verokausittain voimalaitoksen koko sähkön tuotannosta prosenttiosuutena, joka saadaan määrittämällä tukeen oikeuttavan polttoaineen sisältämän energian osuus voimalaitoksen koko polttoaine-energiasta. Milloin sähköntuotantoon käytetään useampia tukeen oikeuttavia polttoaineita, määritetään tukeen oikeutetun sähkön määrä kunkin polttoaineen osalta erikseen.

4 §

Sähkön tuotannon ja sen polttoainekäytön määrittämistä koskevat seuraavat rajaukset:

1) mikäli voimalaitoksessa on sellaisia sähköntuotantojärjestelmiä, joissa tukeen oikeuttavia polttoaineita ei käytetä, tulee niissä tuotettu sähkö ja käytetty polttoaine vähentää sähkön kokonaistuotannosta ja laitoksen koko polttoaine-energiasta;

2) mikäli laitoksessa on apukattiloita tai vastaavia, joita ei käytetä sähkön tuotantoon, ei niissä käytettyä polttoainetta lasketa mukaan voimalaitoksen polttoaineisiin.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan puulla tai puupohjaisilla polttoaineilla tuotetun sähkön määrittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1997 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (15/1998).

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Jukka Saarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.