181/2003

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muutetaan vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, 13 päivänä tammikuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §,

sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 382/2000, 897/2000, 125/2001, 489/2001, 999/2001, 154/2002 ja 1112/2002, seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 100 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, ovat:

Sairaus Lääkeaine

Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 1) amitriptyliini
2) diksyratsiini
3) doksepiini
4) lufenatsiini
5) fluoksetiini
6) flupentiksoli
7) fluvoksamiini
8) haloperidoli
9) karbamatsepiini
10) ketiapiini
11) klomipramiini
12) looripromatsiini
13) klooriprotikseeni
14) klotsapiini
15) levomepromatsiini
16) litium
17) melperoni
18) mianseriini
19) mirtatsapiini
20) moklobemidi
21) nortriptyliini
22) olantsapiini vaikeahoitoisen psy-
koosin hoidossa
23) paroksetiini
24) penfluridoli
25) perfenatsiini
26) perisiatsiini
27) pimotsidi
28) proklooriperatsiini
29) reboksetiini
30) remoksipridi
31) risperidoni
32) sertraliini
33) sitalopraami
34) sulpiridi
35) tioproperatsiini
36) tioridatsiini
37) tiotikseeni
38) tratsodoni
39) trimipramiini
40) tsuklopentiksoli
41) valproaatti
42) venlafaksiini


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Minna Levander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.