151/2003

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus opetushallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan opetushallituksesta 25 päivänä tammikuuta 1991 annetun asetuksen (183/1991) 3―8 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 ja 4 § asetuksessa 1193/1998, sekä

muutetaan 1 §:n 2 momentti sekä 2 § ja sen edellä oleva väliotsikko,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti ja 2 § mainitussa asetuksessa 1193/1998, seuraavasti:

1 §

Opetushallituksesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua muuta toimintaa on opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetussa laissa (1058/1998) tarkoitettu opiskelijavalintarekisterinpito, yleisistä kielitutkinnoista annetussa laissa (668/1994) tarkoitetut yleiset kielitutkinnot ja suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetussa asetuksessa (442/1987) tarkoitetut kielitutkinnot sekä Opetusalan koulutuskeskuksessa, Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksessa järjestetty muu kuin 1 momentissa tarkoitettu koulutus.

Organisaatio
2 §

Opetushallituksessa on yleissivistävän koulutuksen linja, ammatillisen koulutuksen linja, aikuiskoulutuksen linja ja ruotsinkielisen koulutuksen linja. Lisäksi opetushallituksessa on hallinto- ja palvelutoiminnot sekä suunnitteluryhmä.

Linjan ja muun toimintayksikön sisäisestä organisaatiosta ja tehtävistä määrätään opetushallituksen työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen nojalla annetun työjärjestyksen määräykset, jotka eivät ole vastoin tätä asetusta, ovat voimassa siihen asti, kunnes tämän asetuksen mukainen työjärjestys tulee voimaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2003

Opetusministeri
Maija Rask

Vanhempi hallitussihteeri
Salla Rinne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.