154/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, 13 päivänä tammikuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (34/1994) 1 §,

sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 382/2000, 897/2000, 125/2001 ja 489/2001, seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §;ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 100 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, ovat:

Sairaus Lääkeaine
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja 1) aklarubisiini
luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 2) altretamiini
3) amsakriini
4) beetametasoni
5) bleomysiini
6) buprenorfiini
7) busulfaani
8) deksametasoni
9) dekstropropoksifeeni
10) doksorubisiini
11) epirubisiini
12) etoposidi
13) fentanyyli
14) filgrastiimi
15) fluorourasiili
16) hydrokortisoni
17) hydroksikarbamidi
8) idarubisiini
19) ifosfamidi
20) imatinibi
21) interferonialfa luonnollinen
22) interferonialfa-2a
23) interferonialfa-2b
24) kalsitoniini
25) kalsiumfolinaatti
26) kalsiumlevofolinaatti
27) karmofuuri
28) karmustiini
29) klodronaatti
30) klorambusiili
31) lenograstiimi
32) lomustiini
33) melfalaani
34) merkaptopuriini
35) mesna
36) metadoni
37) metotreksaatti
38) metyyliprednisoloni
39) miltefosiini
40) mitoksantroni
41) molgramostiimi
42) morfiini
43) oksikodoni
44) pamidronaatti
45) pentatsosiini
46) petidiini
47) prednisoloni
48) prednisoni
49) prokarbatsiini
50) syklofosfamidi
51) sytarabiini
52) tioguaniini
53) tramadoli
54) triamsinoloni
55) trofosfamidi
56) vinblastiini
57) vindesiini
58) vinkristiini
Pahanlaatuiset kasvaimet, 1) aklarubisiini
joita ei ole edellä erikseen mainittu 2) altretamiini
) beetametasoni
4) bleomysiini
5) buprenorfiini
6) busulfaani
7) daktinomysiini
8) deksametasoni
9) dekstropropoksifeeni
10) doketakseli
11) doksorubisiini
12) epirubisiini
13) etoposidi
14) fentanyyli
15) fluorourasiili
16) gemsitabiini
17) hydrokortisoni
18) hydroksikarbamidi
19) ifosfamidi
20) imatinibi
21) interferonialfa luonnollinen (melanooma ja munuaissyöpä)
22) interferonialfa-2a (melanooma ja munuaissyöpä)
23) interferonialfa-2b (melanooma ja munuaissyöpä)
24) kalsitoniini
25) kalsiumfolinaatti
26) kalsiumlevofolinaatti
27) karboplatiini
28) karmofuuri
29) karmustiini
30) klodronaatti
31) klorambusiili
32) lomustiini
33) medroksiprogesteroni
34) melfalaani
35) merkaptopuriini
36) mesna
37) metadoni
38) metotreksaatti
39) metyyliprednisoloni
40) miltefosiini
41) mitoksantroni
42) mitomysiini
43) mitotaani
44) morfiini
45) oksikodoni
46) paklitakseli
47) pamidronaatti
48) pentatsosiini
49) petidiini
50) prednisoloni
51) prednisoni
52) prokarbatsiini
53) sisplatiini
54) syklofosfamidi
55) sytarabiini
56) teniposidi
57) topotekaani
58) tramadoli
59) triamsinoloni
60) trofosfamidi
61) vinblastiini
62) vindesiini
63) vinkristiini
64) vinorelbiini

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Lauri Pelkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.