1179/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996) 14―17 § sekä

muutetaan 13 §:n 2 momentti seuraavasti:

13 §
Korvauksen maksaminen

Sijaisapulomituksesta maksettava korvaus voidaan suorittaa maatalousyrittäjälle lomituspalvelulain 27 tai 27 a―27 c §:n nojalla määrätyllä maksulla vähennettynä. Vastaavasti lomituspalvelulain 24 §:n 2 momentissa tarkoitetusta maksullisesta lomittaja-avusta maksettava korvaus voidaan maksaa lain 28 §:n 1 momentin nojalla määrätyllä maksulla vähennettynä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Riitta Kuusisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.