999/2001

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 2 § muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, 13 päivänä tammikuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (34/1994) 2 §,

sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 382/2000, 125/2001 ja 489/2001, seuraavasti:

2 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, ovat:

Sairaus Lääkeaine
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krooninen verenpainetauti
1) amiloridi
2) amlodipiini
3) asebutololi
4) atenololi
5) betaksololi
6) bisoprololi
7) bumetanidi
8) dihydralatsiini
9) diltiatseemi
10) enalapriili
11) eprosartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
12) felodipiini
13) furosemidi
14) hydroklooritiatsidi
15) indapamidi
16) isradipiini
17) kalium
18) kandesartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
19) kanrenoaatti
20) kaptopriili
21) karvediloli
22) kinapriili
23) klonidiini
24) labetaloli
25) lerkanidipiini
26) lisinopriili
27) losartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
28) metolatsoni
29) metoprololi
30) metyraponi
31) metyylidopa
32) minoksidiili
33) nifedipiini
34) nilvadipiini
35) nisoldipiini
36) perindopriili
37) pindololi
38) pratsosiini
39) propranololi
40) ramipriili
41) reserpiini
42) seliprololi
43) sotaloli
44) spironolaktoni
45) timololi
46) trandolapriili
47) triamtereeni
48) trikloorimetiatsidi
49) valsartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
50) verapamiili
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitusneuvos
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.