706/2001

Annettu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001

Sisäasiainministeriön asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä toukokuuta 1947 annetun rajavyöhykelain (403/1947) 1 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Rajavyöhykkeenä on valtakunnan rajan rajaviivan ja tässä asetuksessa säädetyn rajavyöhykkeen takarajan välinen alue.

2 §

Tässä asetuksessa käytetyillä paikannimillä, maastokohtien nimillä ja karttapisteillä tarkoitetaan Maanmittauslaitoksen vuonna 1997 julkaiseman, mittakaavaltaan 1:50 000 peruskartan nimikkeistöä ja karttapisteitä.

Rajamerkillä tarkoitetaan Suomen ja Neuvostoliiton välillä 23 päivänä kesäkuuta 1960 allekirjoitetussa sopimuksessa Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä (SopS 32/1960) mainittua rajamerkkiä.

3 §

Rajavyöhykkeen takaraja merkitään maanomistajan suostumuksella maastoon maalaamalla takarajalla oleviin puihin keltainen rengas tai kiinnittämällä niiden ympärille keltaisesta muovinauhasta rengas taikka pystyttämällä keltaiseksi maalattuja viittoja.

Vesialueella rajavyöhykkeen takaraja merkitään joko keltaisilla viitoilla tai keltaisilla poijuilla. Laajoilla vesistöillä voidaan takarajan kulku merkitä rannalle takarajan suuntaan osoittavilla linjataulupareilla.

Teiden, polkujen ja muiden kulku-urien kohdalla sekä tarpeen vaatiessa muuallakin takaraja merkitään erityisillä kieltotauluilla.

4 §

Rajavyöhykkeen takaraja kulkee tässä asetuksessa mainittujen kiintopisteiden kautta siten kuin se on maastoon merkitty. Takarajan kulkua kuvaamaan käytetyt järvet, joet, purot, tiet, polut ja muut kulkureitit eivät kuulu rajavyöhykkeeseen, ellei tässä asetuksessa niin erikseen säädetä.

5 §

Jos kiinteistön käyttötarkoitus tai muu syy huomattavasti vaikeuttaa rajavyöhykkeen takarajan riittävää merkitsemistä maastoon tässä asetuksessa lueteltujen kiintopisteiden ja maastokohtien mukaisesti, voidaan takaraja merkitä rajavartiolaitoksen esikunnan päätöksellä vähäisessä määrin niistä poikkeavasti, kuitenkin sillä edellytyksellä, ettei rajavyöhyke tällaisen takarajan merkitsemisen johdosta laajennu.

6 §

Rajavyöhykkeen takaraja kulkee karttapisteiden ja maastokohtien kautta seuraavasti:

1. Kotkan kaupunki ja Vehkalahden kunta

Suomen sekä Venäjän välisen valtakunnan rajan Suomenlahdella oleva päätepiste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°12.02', pituus 27°17.82', mainitusta päätepisteestä kohtisuorasti 4 000 metrin etäisyydellä Suomen alueella oleva piste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°14.1', pituus 21°16.7', ― piste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°15.3', pituus 27°25.1', ― Reiskerin kaakkoisranta.

2. Virolahden kunta

Lumiluoto ― Ulkoluoto ―– Parrion luoteisranta ―– Heposaaren eteläranta ― Tuuholmin länsiranta ― Hakiavanniemi ― Kiiskijärven silta ― tie 14754 Reinikkalaan ― piste Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla 1240 metriä valtakunnan rajasta.

3. Miehikkälän kunta

Piste Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla 1240 metriä valtakunnan rajasta ― kärrytie Laisniemen tienristeykseen ― Urpalanjoen silta ― Urpalanjoki ― Puirainpellot ― Kavalansalmi piste 1300 metriä valtakunnan rajasta.

4. Ylämaan kunta

Kotilammen länsiranta ― piste tiellä 14779 Ylä- ja Ala-Sammalisen välissä ― Luotosen luoteisranta ― Valkjärven luoteisranta ― Uutela ― Syrjäjärven eteläranta ― Riepäs ― Höytiönjärven koillisranta ― piste Ylämaan kunnan ja Lappeenrannan kaupungin rajalla 1180 metriä valtakunnan rajasta.

5. Lappeenrannan kaupunki

Piste Ylämaan kunnan ja Lappeenrannan kaupungin rajalla 1180 metriä valtakunnan rajasta ― Hiiri ― Vainikkalan rajavartioasema ― Ojalampi ― piste Rakkolanjoella 800 metriä valtakunnan rajasta ― Alatalo ― Pekkalanrinteenmäen länsireunaa ― Kolari ― Kolarista tielle 3902 johtava tie ― tie 3902 ― Vuorenpolvi ― Nuijamaan kirkonkylä ― Kirsiniemi ― Myräjärven pohjoisranta ― piste tiellä 14839 valtakunnan rajasta 500 metriä ― Holmoinmäen länsireuna.

6. Joutsenon kunta

Kulmala ― niemi Suokumaanjärven etelärannalla 1150 metriä valtakunnan rajasta ― Mustalampi ― Rajaharjun tienristeys ― Holmanjoki Joutsenon kunnan ja Imatran kaupungin rajalla.

7. Imatran kaupunki

Holmanjoki Joutsenon kunnan ja Imatran kaupungin rajalla ― piste Kiurulan tiellä 600 metriä valtakunnan rajasta ― maantie Räikkölään ― piste Vuoksen länsirannalla 900 metriä valtakunnan rajasta ― Pelkolan tuontipuuterminaali ― Imatran tulli- ja raja-asema ― Pelkolan rajavartioasema ― tien 14874 risteys Karhusuolla ― Mustalampi ― Notkola ― piste Varpaanlahden koillisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta.

8. Ruokolahden kunta

Piste Varpaanlahden koillisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta ― Uutela ― tie Mäntylään ― piste Helisevänjoella 500 metriä valtakunnan rajasta.

9. Rautjärven kunta

Piste Helisevänjoella 500 metriä valtakunnan rajasta ― Oritlammen eteläranta ― piste Hiijärven lounaisrannalla 950 metriä valtakunnan rajasta ― Hiijärven pohjoisranta ― piste Hiijärven koillisrannalla 400 metriä valtakunnan rajasta ― Uutela ― piste Variksenkylän tiellä 300 metriä valtakunnan rajasta ― piste Pitkäjärven etelärannalla 400 metriä valtakunnan rajasta ― Pitkäjärven ranta ― piste Pitkäjärven pohjoisrannalla 200 metriä valtakunnan rajasta ― Myllysuon lounaiskulma ― Kaukosenmäki ― teiden 14922 ja 14930 risteys ― piste Kokkolanjoen rannalla 400 metriä valtakunnan rajasta ― Petritsanvaara.

10. Parikkalan kunta

Peltola ― Sinkkosennurkka ― Joukionsalmi ― Kukkarolahden pohjoisranta ― piste Kukkarolahden itärannalla 500 metriä valtakunnan rajasta ― Pyörlampi ― tie 4012/14937 ― Saarilammit länsiranta ― Kontiomäki ― piste Tyrjänjärven lounaisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta ― Tyrjänjärven ranta ― piste Tyrjänjärven pohjoisrannalla 750 metriä valtakunnan rajasta ― Haisuunvuoren länsipuoli ― Tyrjä-Saari tie ― Saaren kunnanraja.

11. Saaren kunta

Tyrjä-Saari tie ― Suurmäen eteläpuoli ― Myllyjoen suu ― Kurkelanmäki ― Joutsenlammen eteläranta.

12. Uukuniemen kunta

Joutsenlammen eteläkärki ― Munalammen luoteispää ― Matriin johtavaa tietä seuraten Nirkonniemeen ― piste Korpijärven länsirannalla 600 metriä valtakunnan rajasta ― rantaviivaa järven pohjoisrantaan piste 500 metriä valtakunnan rajasta ― Riihilammen itäpää ― Uukuniemen tulli- ja raja-asema ― Paakalahden Herniemi ― piste Pyhäjärven rannassa 700 metriä rajamerkistä II/125 luoteeseen ― rantaviivaa ― Hevoskallio ― Kartunranta ― Eevanniemi ― Viklansaari ― Hietasaari ― Louhisaari ― lääninraja.

13. Kiteen kaupunki

Lääninraja ― Maironniemi ― Sorronlahti ― tie Sorronlahteen ― tie Närsäkkälän rajavartioasemalle ― Pekkala ― tie Pekkalaan ― tie Paasuun ― Vaitjärven pohjoisranta ― Ilvesvaaran kaakkoispuoli ― tie Lamakkaan ― Lamakka Herrunsuo ― Längänsuo (mukaan lukien) ― Ojantaus ― Sikasalonsuo (mukaan lukien) ― Laskahonmaa ― tie Kesämaahan ― Kesämaa ― Kiermi (mukaan lukien) ― Kyrönlahti (mukaan lukien) ― Kyrönlahden luoteispuoli ― Kamarahkonkangas ― tie Kontturiin ― Kontturi ― Tarkkosenkangas ― Koivensalonkorpi ― Hyttilampi ― Välivaara tien pää ― Porento ― Iso Riihilammen kaakkoisranta ― Saunakangas ― piste kunnanrajalla Katihtapurossa 750 metriä rajamerkistä III/39 länteen.

14. Tohmajärven kunta

Piste kunnanrajalla Katihtapurossa 750 metriä rajamerkistä III/39 länteen ― Vonganlammen eteläranta ― Kuikkasuo ― piste Rämeenjärven rannalla 800 metriä rajamerkistä III/49 luoteeseen ― Perä-Muskosta Rämeenjärvelle johtava tie ― Perä-Muskoon johtavaa tietä seuraten 350 metriä ― Lammassaari (mukaan lukien) ― Noittaa ― piste kunnanrajalla 1200 metriä valtakunnan rajasta.

15. Värtsilän kunta

Piste kunnanrajalla 1200 metriä valtakunnanrajasta ― Jylmäkkö ― Kivisuo ― Niiralan tulli- ja raja-asema ― Alasuo ― tie Alasuolle ― Alasuon ja Värtsilän tien risteys ― Räykynvaara ― Sääperin kaakkoisranta ― Kunnas ― Onkilampi pohjoisranta ― piste Ryösiönjoessa 1150 metriä rajamerkistä III/83 pohjoiseen ― Hepovaaran luoteispää ― Jouhtenuksen pohjoisranta ― piste niemenkärjessä 850 metriä valtakunnan rajasta ― Kaitalampi (mukaan lukien) ― piste kunnanrajalla 500 metriä valtakunnan rajasta.

16. Tuupovaaran kunta

Piste kunnanrajalla 500 metriä valtakunnan rajasta ― Honkavaara ― Saarivaara ― piste Kanajärven rannalla 1000 metriä valtakunnan rajasta ― Niinikkoselkä ― Jyrinsuo ― Saaroisienselkä ― tie Mustikkavaaraan ― tie Kanunkankaalle ― Tsiikonlampi ― Tsiikonlammen pohjoiskärki ― Varpuvaaraan johtavan tien ja sähkölinjan risteys, piste 440 metriä valtakunnan rajasta ― Ruhovaaran tie ― Nuorikonvaaraan johtava metsäautotie ― Nuorikonvaaran koillispuoli, polun ja tien risteys, piste 1200 metriä valtakunnan rajasta ― Ahvenlampi (mukaan lukien) ― kunnanrajan ja Kämppäkankaalle johtavan tien risteys.

17. Ilomantsin kunta

Kunnanrajan ja Kämppäkankaalle johtavan tien risteys ― kunnanrajaa Turveahonsuolle ― Turveahonsuon länsireunaa pohjoiseen Leppäkankaalle johtava tie ― Leppäkangas ― Syrjänlammen itäranta ― Syrjänvaara ―Syrjänvaaralle johtava tie ― Jyrkilänvaara ― Mutalahden lakkautetulle rajavartioasemalle johtava tie ― Matosaaren itäpuoli ― Mustatsaaret ― Mustatsaaret luoteiskulma (mukaan lukien) ― Putsiniemi (mukaan lukien) ― Suursaari (mukaan lukien) ― Tervansaari piste 151.7 (mukaan lukien) ― Simolampien kannas ― Kivilahdenkangas ― Mäntyniemi (mukaan lukien) ― piste Rantalaan johtavalla tiellä 1540 metriä valtakunnan rajasta ― Verkkosalmi ― Haapovaaraan johtava tie ― Panhilankangas ― Laurila ― Rahelampi ― Ilomantsinlampi ― Lehtosaari (mukaan lukien) ― Kangaslammelle johtavaa tietä seuraten ― Konnukankangas ― Kalliovaara ― Leminahontie ― metsäautotien risteys 700 metriä valtakunnan rajasta ― Pitkäkankaalle johtavaa tietä seuraten ― Pitkäkangas ― Jokivaara ― Ritoniemi (mukaan lukien) ― Palolampi (mukaan lukien) ― metsäautotietä seuraten Pyöreäkankaalle ― Koltekankaan tietä 550 metriä luoteeseen ― Mökkilampi ― Syvänlamminkangas ― Tapionaho ― Hanhilammille johtava puro ― Hanhilammit kaakkoisranta ― Virmavaaraan johtava tie ― Korkeakangas ― Virmavaaraan ja Pitkäahoon johtavien teiden risteys ― Pitkäaho ― Pitkäahosta Koidanvaaraan johtava tie ― Koidanvaara (mukaan lukien) ― Pirtupolku ― Kotavaara ― Pieni Kotavaara ― Nuottilamminkankaalle johtavaa tietä seuraten ― Pitkäkankaalle ja Nuottilammenkankaalle johtavien teiden risteys ― Heinäahonkankaalle johtava tie ― Tepposenvaaraan johtavaa tietä seuraten ― Tepposenvaara ― Rosvohodunaho ― piste kunnanrajalla 1900 metriä valtakunnan rajasta.

18. Lieksan kaupunki

Piste kunnanrajalla 1900 metriä valtakunnan rajasta ― Korpisalo ― Haapavaara ― Syvänlamminvaara ― Inari ― Honkavaara ― Lukanvaara ― Rännänlammen luoteisranta ― Rännänjoki ― Lieksanjoen pohjoisrantaa ― Rompinmutka ― Säynäsemänlampi ― Kivilampi (mukaan lukien) ― Onkilampi ― Syvä- ja Matala-Kaiturien pohjoisrantaa ― Heinäjärvi ― Koivusaari ― Tuulijoki ― Syvä-Paavila ja Saari-Paavila (mukaan lukien) ― Paavilankangas (mukaan lukien) ― Onnenkangas ― Laukkuvaara ― Tetrikangas ― Naulavaara ― Tikkalankangas ― Kivivaara ― Tyrävaara ― Kortevaara ― Pitkäntammi ― Havukkasuo ― Kankkusenlampi ― Otrosvaara (mukaan lukien) ― metsäautotien ja lääninrajan leikkauspiste 1500 metriä valtakunnan rajasta.

19. Kuhmon kaupunki

Metsäautotien ja lääninrajan leikkauspiste 1500 metriä valtakunnan rajasta ― Syvälammen kaakkoisranta ― Koirilammen eteläranta ― Kortelammen eteläranta ― metsäautotie ― Iso-Salmilampi ― Saralammen länsiranta ― Hirviaho ― tie Kuusijärven koillisrannalla ― Hoikanlampi ― Rajakankaan rajavartioasema ― Huotarinlampi ― Mustavaaran länsipuoli ― Keski-Rokon luoteisranta ― piste Rasivaaran tiellä 1850 metriä valtakunnan rajasta ― metsäautotie ― Rasivaara ― Salmilampi ― Iso Vuorijärvi ― Vonganjärvi ― Kaita-Kiekin länsiranta ― Peuralammen länsiranta ― Palosenjärven saaren länsiranta ― polku ja metsäautotie Hamaralammen kaakkoisrantaan ― Hamarapuro ― Pirttilampien luoteisranta ― metsäautotie ― Tulisuon lounaispuoli ― metsäautoteiden risteys Alajärven itäpuolella ― metsäautotie ― Joutensuon lounaiskulma ― Iso Joutenlammen luoteisranta ― Sorkkalammen lounaisranta ― Saksanlampi ― Määtänlampi ― Iso-Tahkonen ― Kannas ― Maaselänjärven lounaisranta ― lampi Löytösuolla ― Hämeenjärvi ― Mäntyjärven länsiranta ― Kuusijärvi ― Koivajan peltoaukea ― Karhuvaara ― Lehtolampi ― Karankojärven länsiranta ― Iso-Kangaslammen länsiranta ― lammen lounaisranta länteen Saukkovaarasta ― Erilampi ― Kiimavaaran peltoaukea ― piste Kostamustiellä 840 metriä valtakunnan rajasta ― Vartiuksen rajavartioasema ― piste Haapasuolla 840 metriä valtakunnan rajasta ― Iso Lahnajärven luoteisranta ― piste Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan rajalla 1300 metriä valtakunnan rajasta.

20. Suomussalmen kunta

Piste Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan rajalla 1300 metriä valtakunnan rajasta ― tie Korkea-Pyhälamminaho ― Tapionlammen kaakkoisranta ― Vuokkijärven lounaisranta ― Savilaksin länsiranta ― Hietajärven Möttönen ― Rantala ― Autionpuronlampi ― Murhijärvi ― Kivijärven eteläranta ― Kiviniemen länsiranta ― Partaniemen kaakkoisranta ― Kivijärvi ― Niskonlahti ― Niskonlahden suu ― Pitkäperjantailammen koillisranta ― Pienen Viianginjärven lounaisranta ― Viianginjärvi ― Pitkälampi ― Korpijärven eteläranta ― Kammarinlammen pohjoisranta ― Kaartojärvensärkät ― Ison Hangaslammen eteläranta ― Hukkakangas ― Raatteen rajavartioasema ― Raatejärven luoteisranta ― Sakkolammen kaakkoisranta ― Limpurinlammen eteläranta ― Matalalammen länsiranta ― Hoikkajärven luoteisranta ― Pieni Kivijärven eteläranta ― Pieni Kivijärvi ― Kivijärvi ― Syvänjärvestä laskevan puronsuu ― tie Kivijärven pohjoispuolella 400 metriä valtakunnan rajasta ― Syvänjärventie ― piste Syvänjärventien pohjoispäässä 350 metriä valtakunnan rajasta ― Haukilampi ― Karhukunnaan länsipää ― Särkänlatvanaho länsipää ― Särkkälammen eteläranta ― Levävaaran eteläpää ― Kirkelän eteläranta ― Kirkelän kaakkoisranta ― Yli-Karttimojärven eteläranta ― Valkealammen länsipää ― Pieni Pirttijärvi koillisranta ― Kotilampi ― Hamppulampi ― Nauhalampi ― piste Hoikkajärven etelärannalla 700 metriä valtakunnan rajasta ― Mustalampi ― Niittylampi ― Martinpuron ja Matopuron yhtymäkohta ― Haatajanlammen koillisranta ― Lehtolammen pohjoisranta ― Kuismanpellon pohjoispää ― Pekanlampi ― Kalmokankaan luoteisreuna ― Iso Moukkorin länsiranta ― Soidinlampi ― piste Kovavaaran polulla 700 metriä valtakunnan rajasta ― Palonen ― piste Palosentiellä 1750 metriä valtakunnan rajasta ― Palosen tie ― Louhivaaran kaakkoispää ― piste eteläisimmän Ölkynlammen länsirannalla 850 metriä valtakunnan rajasta ― Ylimmäinen Latvalampi koillisranta ― Luomajärven lounaisranta.

21. Kuusamon kaupunki

Luomajärven lounaisranta ― Luomajärvi ― Joutenlampi ― Pitämänlampi ― Teerilampi ― Teeripuro ― Korpijärven kaakkoisranta ― piste Korpijärven tiellä 2250 metriä valtakunnan rajasta ― Korpijärven tie ― Närängänjatkon tienristeys ― Laattajan Isosaaren pohjoispuolella oleva niemi ― Aheislahden kaakkoisranta ― Kaihlaluoman luoteisranta ― Rytiluoma ― Metsälammin kaakkoisranta ― Iso Syrjäjärven länsiranta ― Pikku-Syrjäjärven pohjoisrannalla oleva niemi ― Kolmas Kuikkalammen lounaisranta ― Kolmas Kuikkalammen eteläranta ― Luokkiniemen länsiranta ― Luokkijärven eteläranta ― Näätämäisen luoteisranta ― Peltojärven länsiranta ― Pirttilahti ― Heinälammen länsiranta ― Penninkiluomajärven länsiranta ― piste Kortesalmen tiellä 600 metriä valtakunnan rajasta ― Multijärven Riihiniemi ― Kuurnaniemen länsiranta ― piste Pitkäperän tiellä 1000 metriä valtakunnan rajasta ― piste Pitkäperän tiellä 800 metriä valtakunnan rajasta ― Angerjärven länsiranta ― Pukarin Kiviniemen itäranta ― piste rajamerkistä IV/43 lounaaseen 420 metriä ― piste Pukarin tiellä 420 metriä valtakunnan rajasta ― Kuralampi ― piste Eksymäjärven etelärannalla 750 metriä valtakunnan rajasta ― piste Sarajärven Saralahden etelärannalla 450 metriä valtakunnan rajasta ― Sarajärven Saralahti ― piste rajamerkistä IV/54 260 metriä luoteeseen Kelkkasaaren etelärannalla ― lampi Kaivossuolla 1030 metriä valtakunnan rajasta ― Rapalampi ― piste Kuntijärven tiellä 1150 metriä valtakunnan rajasta ― Lihalampi ― Juumajärven länsiranta ― piste Paljakan tiellä 400 metriä valtakunnan rajasta ― Porolampi ― piste Kuusinkijoen pohjoisrannalla 760 metriä valtakunnan rajasta ― Oulankajoen Huotinniemen eteläranta ― Huotinniemi (poislukien) ― Horsmamutka ― Ylimmäinen Kuivajärvi ― piste Liikasenvaaran tiellä 1000 metriä valtakunnan rajasta ― piste Korvasjärven etelärannalla 1300 metriä valtakunnan rajasta ― Korvasjärven länsiranta ― Korvasjärven pohjoisranta ― Karvastekemäjärven länsiranta.

22. Sallan kunta

Karvastekemäjärven länsiranta ― Kokonpesäjärvi ― Alanen Hangasjärvi länsiranta ― Saarijärvi ― läntisimmän Sokkalammen länsiranta ― Pilkkasiipilammen länsiranta ― Hanhilampi ― Possolioja ― Possolijärven länsiranta ― Siekajärvi länsiranta ― piste Onkamo Siekakangas tiellä 1350 metriä länteen valtakunnan rajasta ― Kallunkisaari ― Sotiniemi ― Isolehto ― Murtovaara ― Tuorevaara ― Kolvivaaran länsipuoli ― Pekellehto ― Sallan raja-asema ― piste rautatiellä 800 metriä valtakunnan rajasta ― Tuohikylän tie ― Jängänpää ― piste Kiekkiojalla 500 metriä länteen valtakunnan rajasta ― piste Kuolajoella 1000 metriä valtakunnan rajasta ― Kiimakumpu ― Matsokkaharjun länsipää ― Korkiamännikkö ― Kerekkäojanlatvaselän länsipuoli ― Ylirovanvaaran länsipuoli ― piste Tenniöjoella 1400 metriä valtakunnan rajasta ― Pautatsilammen länsiranta ― piste Politimaojalla 1400 metriä valtakunnan rajasta ― Puolivälilammen länsiranta ― Saukkojärven kaakkoisranta ― Lautakotaoja ― piste Lautakotaojalla 2600 metriä länteen valtakunnan rajasta ― Sorsatunturin koillispuoli ― Jaltakkioivanmuristan tie ― piste Jaltakkioivanmuristalla 2500 metriä länteen valtakunnan rajasta ― piste Tuntsajoella 3000 metriä valtakunnan rajasta ― Kujakankaan tie ― piste tiellä Puitsitunturin lounaispuolella 2500 metriä länteen valtakunnan rajasta ― 3000 metrin etäisyydellä valtakunnan rajasta valtakunnan rajan suunnassa Sallan ja Savukosken kuntien väliselle rajalle.

23. Savukosken kunta

Piste Sallan ja Savukosken kuntien välisellä rajalla 3000 metriä valtakunnan rajasta ― siitä 3000 metrin etäisyydellä valtakunnan rajan suuntaisena hekojängänojalle ― Hekojängänoja ― piste Nuorttijoella 550 metriä valtakunnan rajasta ― piste Rapnisojalla 550 metriä valtakunnan rajasta ― Rapnisnoja ― piste Rapnisojalla 3000 metriä valtakunnan rajasta ― siitä 3000 metrin etäisyydellä valtakunnan rajan suuntaisena Savukosken ja sodankylän kuntien väliselle rajalle.

24. Sodankylän kunta

Piste Savukosken ja Sodankylän kuntien välisellä rajalla 3000 metriä valtakunnan rajasta ― Välipään länsireuna 3000 metriä valtakunnan rajasta ― Purnuoja ― piste Anterinjoella 1400 metriä valtakunnan rajasta ― Anterin polkutie ― piste Luttojoella 1200 metriä valtakunnan rajasta.

25. Inarin kunta

Piste Luttojoella 1200 metriä valtakunnan rajasta ― piste Luttojoelle johtavalla tieuralla 780 metriä valtakunnan rajasta ― piste Ivalo―Raja-Jooseppi maantiellä 450 metriä valtakunnan rajasta ― piste Ivalo―Raja-Jooseppi maantiellä 200 metriä valtakunnan rajasta ― piste Ivalo―Raja-Jooseppi maantiellä 1700 metriä valtakunnan rajasta ― Iso Suorsajärven pohjoisranta ― Kippisjärven luoteisranta ― Seitapää ― Alempi Ahmasjärvi lounaisranta ― Pyöriä Kiertusjärvi ― Pieni Siikajärvi länsiranta ― Iso Siikajärvi länsiranta ― Läntinen Palokotajärvi ― Kantojärvi ― Keskimmäinen järvi ― piste Ivalo―Virtaniemi maantiellä 2500 metriä valtakunnan rajasta ― piste Ivalo―Virtaniemi maantiellä 600 metriä valtakunnan rajasta ― Kessintie ― Suovaselkäjärvi ― Korppikurujärven pohjoisranta ― Kantojärven pohjoisranta ― Ristijärvi ― Käyräjärvi ― Muotkavaaran oja ― piste 1900 metriä länteen Muotkavaaran rajamerkistä ― piste nimetön lampi 2300 metriä luoteeseen Muotkavaaran rajamerkistä ― Muotkavaaran rajamerkki.

7 §

Rajavartiolaitoksen esikunta antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä rajavyöhykkeen takarajan merkitsemisestä.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä miin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta 18 päivänä lokakuuta 1993 annettu sisäasiainministeriön päätös (883/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Toimistopäällikkö
Olli Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.