489/2001

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

kumotaan vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, 13 päivänä tammikuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (34/1994) 4 a §, sellaisena kuin se on valtioneuvoston päätöksessä 920/1999 ja

muutetaan 1 ja 2 §,

sellaisina kuin niistä 1 § on osaksi asetuksissa 382/2000 ja 897/2000 ja 125/2001 ja 2 § mainituissa asetuksissa 382/2000 ja 125/2001 seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 100 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, ovat:

Sairaus Lääkeaine
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 1) atsatiopriini
2) beetametasoni
3) deksametasoni
4) hydrokortisoni
5) metyyliprednisoloni
6) mykofenolihappo
7) prednisoloni
8) prednisoni
9) siklosporiini
10) syklofosfamidi
11) takrolimuusi
12) triamsinoloni
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 1) aklarubisiini
2) altretamiini
3) beetametasoni
4) bleomysiini
5) buprenorfiini
6) busulfaani
7) daktinomysiini
8) deksametasoni
9) dekstropropoksifeeni
10) doketakseli
11) doksorubisiini
12) epirubisiini
13) etoposidi
14) fentanyyli
15) fluorourasiili
16) gemsitabiini
17) hydrokortisoni
18) hydroksikarbamidi
19) ifosfamidi
20) interferonialfa luonnollinen (mela-nooma ja munuaissyöpä)
21) interferonialfa-2a (melanooma ja munuaissyöpä)
22) interferonialfa-2b (melanooma ja munuaissyöpä)
23) kalsitoniini
24) kalsiumfolinaatti
25) kalsiumlevofolinaatti
26) karboplatiini
27) karmofuuri
28) karmustiini
29) klodronaatti
30) klorambusiili
31) lomustiini
32) medroksiprogesteroni
33) melfalaani
34) merkaptopuriini
35) mesna
36) metadoni
37) metotreksaatti
38) metyyliprednisoloni
39) miltefosiini
40) mitoksantroni
41) mitomysiini
42) mitotaani
43) morfiini
44) oksikodoni
45) paklitakseli
46) pamidronaatti
47) pentatsosiini
48) petidiini
49) prednisoloni
50) prednisoni
51) prokarbatsiini
52) sisplatiini
53) syklofosfamidi
54) sytarabiini
55) teniposidi
56) topotekaani
57) tramadoli
58) triamsinoloni
59) trofosfamidi
60) vinblastiini
61) vindesiini
62) vinkristiini
63) vinorelbiini
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta ostokerralta, ovat:

Sairaus Lääkeaine
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krooninen sydämen vajaatoiminta 1) amiloridi
2) bisoprololi
3) bumetanidi
4) digoksiini
5) dihydralatsiini
6) enalapriili
7) furosemidi
8) glyseryylitrinitraatti
9) hydroklooritiatsidi
10) isosorbididinitraatti
11) isosorbidimononitraatti
12) kalium
13) kanrenoaatti
14) kaptopriili
15) karvediloli vaikean kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa
16) kinapriili
17) lisinopriili
18) losartaani vaikeahoitoisen kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa
19) metolatsoni
20) metoprololi
21) metyraponi
22) perindopriili
23) pratsosiini
24) ramipriili
25) spironolaktoni
26) trandolapriili
27) triamtereeni
28) trikloorimetiatsidi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krooninen verenpainetauti 1) amiloridi
2) amlodipiini
3) asebutololi
4) atenololi
5) betaksololi
6) bisoprololi
7) bumetanidi
8) dihydralatsiini
9) diltiatseemi
10) enalapriili
11) eprosartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
12) felodipiini
13) furosemidi
14) hydroklooritiatsidi
15) indapamidi
16) isradipiini
17) kalium
18) kandesartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
19) kanrenoaatti
20) kaptopriili
21) karvediloli
22) kinapriili
23) klonidiini
24) labetaloli
25) lisinopriili
26) losartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
27) metolatsoni
28) metoprololi
29) metyraponi
30) metyylidopa
31) minoksidiili
32) nifedipiini
33) nilvadipiini
34) nisoldipiini
35) perindopriili
36) pindololi
37) pratsosiini
38) propranololi
39) ramipriili
40) reserpiini
41) seliprololi
42) sotaloli
43) spironolaktoni
44) timololi
45) trandolapriili
46) triamtereeni
47) trikloorimetiatsidi
48) valsartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
49) verapamiili
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen täytäntöönpanoa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitusneuvos
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.