1036/2000

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2000

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Jugoslavian liittotasavaltaa koskeva Euroopan unionin neuvoston asetus Slobodan Milosevicin ja häntä lähellä olevien henkilöiden varojen jäädyttämisestä sekä asetusten (EY) N:o 1294/1999 ja (EY) N:o 607/2000 samoin kuin asetuksen (EY) N:o 926/1998 2 artiklan kumoamisesta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n 2 momentin nojalla, että Euroopan unionin neuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa koskevat asetukset (EY) N:o 1294/1999 Jugoslavian liittotasavaltaan liittyvien varojen jäädyttämisestä ja sijoitusten kieltämisestä ja (EY) N:o 607/2000 lentokiellon käyttöönottamisesta Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasavallan alueiden välillä Montenegron tasavaltaa ja Kosovon maakuntaa lukuunottamatta annetun asetuksen täytäntöönpanon lykkäämisestä rajoitetuksi ajaksi samoin kuin Euroopan unionin Jugoslavian liittotasavaltaa koskevan, Jugoslavian liittotasavaltaa koskevien tiettyjen taloussuhteiden vähentämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 926/1998 2 artikla on kumottu neuvoston asetuksella (EY) N:o 2488/2000; EYVL N:o L 287, 14.11.2000, s. 19.

Neuvoston asetus on tullut voimaan sinä päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Asetuksen (EY) N:o 1294/1999 samoin kuin asetuksen 926/1998 2 artiklan kumoamisesta johtuen niiden rikkomisesta säädetyt rangaistusseuraamukset siten kuin niistä on ilmoitettu ulkoasiainministeriön 1. päivänä heinäkuuta 1999 antamalla ilmoituksella 788/1999 ja 1. päivänä heinäkuuta 1998 antamalla ilmoituksella 500/1998 lakkaavat.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2000

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Yksikön päällikkö
Marja Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.