1026/2000

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus vuokratalolainojen ja asumisoikeustalojen lainojen vuosimaksun tarkistuksen alentamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/1993) 18, 42 ja 45 §:n nojalla:

1 §

Asuntotuotantolain (247/1966) 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vuokratalon rakentamista varten myönnetyn asuntolainan, 6 §:n 1 momentin 3, 4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan, 6 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun asumisoikeustalon rakentamista varten myönnetyn asuntolainan sekä aravalain 13 §:n 1 momentin 1―4 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn aravalainan, 13 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun vuokratalon tai vuokra-asunnon perusparantamista varten 15 päivänä kesäkuuta 1998 jälkeen jätetyn hakemuksen perusteella myönnetyn pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainan ja 21 §:n nojalla asumisoikeustalon rakentamista ja hankintaa varten myönnetyn aravalainan vuosimaksua tarkistetaan maaliskuun 2001 alusta prosenttimääräisesti siten, että tarkistuksen suuruus vastaa toteutunutta kuluttajahintaindeksin muutosta.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 2000.

Tätä asetusta sovelletaan maaliskuun 1 päivänä 2001 tarkistettavaan vuosimaksuun.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.