902/2000

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus Sibelius-Akatemian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan Sibelius-Akatemian tutkinnoista 3 päivänä helmikuuta 1995 annetun asetuksen (148/1995) 2 §:n 3 kohta sekä 12 ja 13 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 3 kohta asetuksessa 783/1997, seuraavasti:

2 §
Opintojen rakenne

Tutkintoihin johtaviin opintoihin voi kuulua:


3) musiikin alan jatkokoulutuksen tai taidehallinnon alan tuntemusta edellyttävän jatkokoulutuksen opintoja, opin- ja taidonnäyte, lisensiaatintutkimus ja väitöskirja; sekä


12 §
Musiikin tohtorin tutkinto

Musiikin tohtorin tutkinnon suorittamiseksi musiikin alan jatkokoulutukseen otetun opiskelijan on suoritettava tutkintoon kuuluvat opinnot sekä annettava akatemian määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet tai laadittava väitöskirja.

13 §
Musiikin lisensiaatin tutkinto

Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa musiikin lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut akatemian määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista. Tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus tai julkiset opin- ja taidonnäytteet.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitussihteeri
Terttu Ujainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.