841/2000

Annettu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ahvenanmaalaiselta opiskelijalta yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa vaadittavasta suomen kielen taidosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 41 §:n nojalla:

1 §

Tämä asetus koskee yliopistolain (645/1997) 9 §:n 2 momentissa lueteltuja yliopistoja sekä niitä ammattikorkeakouluja, joiden opetuskieli on ruotsi tai joiden opetuskielet ovat suomi ja ruotsi.

2 §

Henkilö, joka on suorittanut tutkinnon Ahvenanmaan maakunnassa toimivassa oppilaitoksessa, on kelpoinen 1 §:ssä tarkoitetun yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelijaksi sen estämättä, että hän ei täytä suomen kielen taitoa koskevia vaatimuksia, jotka yliopisto tai ammattikorkeakoulu asettaa opiskelijaksi hakeville. Muutoin kelpoisuus opiskelijaksi edellyttää, että hakija täyttää yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevien säännösten mukaiset vaatimukset.

3 §

Opiskelijan, joka on suorittanut tutkinnon Ahvenanmaan maakunnassa toimivassa oppilaitoksessa, ei tarvitse korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa suomen kielen taitoa, joka tutkintoon muutoin vaaditaan. Yliopisto tai ammattikorkeakoulu voi kuitenkin määrätä opiskelijan, joka jättää suomen kielen taidon osoittamatta, osallistumaan sellaiseen suomen kielen opetukseen, joka on tarpeen hänen opiskelemansa alan kannalta.

Opiskelijan osoittama suomen kielen taito merkitään tutkintotodistukseen.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Tämän asetuksen 3 §:ää sovelletaan myös henkilöön, joka on otettu yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelijaksi ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2000

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Sten Palmgren

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.