502/2000

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa (44/2000), nojalla:

1 §

Luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea koskeva hakemus ja tarvittavat liitteet on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2000 sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

2 §

Luonnohaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen osalta sovelletaan sitä mitä hakemisesta (2 § 2 ja 3 momentti), lohkojen merkitsemisestä (3 §), pinta-alojen ilmoitustarkkuudesta (4 §), hallinnon hyväksymistä pinta-aloista (5 §), karttaliitteistä (7 §), kylvöalojen ilmoituksesta vuonna 2000 (8 §), myöhästyneenä toimitetusta hakemuksesta tai ilmoituksesta (9 §), peruslohkon tuen hakijaa koskevista muutosmahdollisuuksista hakuajan jälkeen (10 §), lohkon poistamisesta tukihakemuksesta (11 §), koko tilan hallinnan siirrosta (12 §) ja valvonnan mittaustarkkuudesta (14 §) on säädetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta (155/2000).

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.