382/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2000

Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muutetaan/ vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, 13 päivänä tammikuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (34/1994) 1 ja 2 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § osaksi päätöksissä 424/1995, 389/1996, 920 ja 921/1999 sekä 2 § osaksi mainituissa päätöksissä 424/1995, 920 ja 921/1999, seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 100 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, ovat:

Sairaus Lääkeaine
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 1) beetametasoni
2) deksametsoni
3) dydrogesteroni
4) estradioli
5) estrioli
6) follitropiinialfa
7) follitropiinibeeta
8) hydrokortisoni
9) konjugoidut estrogeenit
10) koriongonadotropiini
11) levonorgestreeli
12) levotyroksiini
13) lynestrenoli
14) medroksiprogesteroni
15) megestroli
16) menotropiini
17) mesteroloni
18) metyyliprednisoloni
19) noretisteroni
20) polyestradioli
21) prednisoloni
22) prednisoni
23) somatropiini lapsille kasvuiässä, myös munuaisten vajaatoimintaan liittyvissä kasvuhäiriöissä
24) testosteroni
25) triamsinoloni
Vesitystauti 1) desmopressiini
2) hydroklooritiatsidi
3) kalium
4) lypressiini
Diabetes 1) glibenklamidi
2) glimepiridi
3) glipitsidi
4) ihmisinsuliini
5) lisproinsuliini
6) metformiini
7) naudaninsuliini
8) sianinsuliini
Kilpirauhasen vajaatoiminta 1) levotyroksiini
Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta 1) beetametasoni
2) deksametasoni
3) fludrokortisoni
4) hydrokortisoni
5) metyyliprednisoloni
6) prednisoloni
7) prednisoni
8) triamsinoloni
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 1) alfakalsidoli
2) dihydrotakysteroli
3) kalsitrioli
4) kalsium
Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt 1) B12-vitamiini
Myasthenia gravis 1) ambenoni
2) atsatiopriini
3) beetametasoni
4) deksametasoni
5) distigmiini
6) efedriini
7) hydrokortisoni
8) kalium
9) metyyliprednisoloni
10) neostigmiini
11) prednisoloni
12) prednisoni
13) pyridostigmiini
14) syklofosfamidi
15) tetrakosaktidi
16) triamsinoloni
MS-tauti 1) atsatiopriini
2) baklofeeni
3) beetametasoni
4) deksametasoni
5) hydrokortisoni
6) metyyliprednisoloni
7) prednisoloni
8) prednisoni
9) tetrakosaktidi
10) titsanidiini
11) triamsinoloni
Parkinsonin tauti 1) amantadiini
2) bentsatropiini
3) biperideeni
4) bromokriptiini
5) kabergoliini
6) levodopa yksin tai yhdessä karbidopan tai benseratsidin kanssa
7) metikseeni
8) orfenadriini
9) pergolidi
10) prosyklidiini
11) selegiliini
12) triheksifenidyyli
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 1) asetatsoliamidi
2) etosuksimidi
3) fenobarbitaali
4) fenytoiini
5) gabapentiini paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa
6) karbamatsepiini
7) klobatsaami
8) klonatsepaami
9) lamotrigiini paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa
10) nitratsepaami
11) okskarbatsepiini
12) primidoni
13) tiagabiini paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa
14) topiramaatti paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa
15) valproaatti
16) vigabatriini paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 1) amitriptyliini
2) diksyratsiini
3) doksepiini
4) flufenatsiini
5) fluoksetiini
6) flupentiksoli
7) fluvoksamiini
8) haloperidoli
9) karbamatsepiini
10) klomipramiini
11) klooripromatsiini
12) klooriprotikseeni
13) klotsapiini
14) levomepromatsiini
15) litium
16) maprotiliini
17) melperoni
18) mianseriini
19) mirtatsapiini
20) moklobemidi
21) nortriptyliini
22) olantsapiini vaikeahoitoisen psykoosin hoidossa
23) paroksetiini
24) penfluridoli
25) perfenatsiini
26) perisiatsiini
27) pimotsidi
28) proklooriperatsiini
29) remoksipridi
30) risperidoni
31) sertraliini
32) sitalopraami
33) sulpiridi
34) tioproperatsiini
35) tioridatsiini
36) tiotikseeni
37) tratsodoni38) trimipramiini
39) tsuklopentiksoli
40) valproaatti
41) venlafaksiini
Henkisesti kehitysvammaisilla esiintyvät levottomuustilat 1) amitriptyliini
2) baklofeeni
3) diksyratsiini
4) doksepiini
5) flufenatsiini
6) flupentiksoli
7) haloperidoli
8) klomipramiini
9) klooripromatsiini
10) klooriprotikseeni
11) levomepromatsiini
12) litium
13) maprotiliini
14) melperoni
15) mianseriini
16) nortriptyliini
17) perfenatsiini
18) perisiatsiini
19) proklooriperatsiini
20) sulpiridi
21) tioproperatsiini
22) tioridatsiini
23) tiotikseeni
24) titsanidiini
25) tratsodoni
26) trimipramiini
27) tsuklopentiksoli
Glaukooma 1) asetatsoliamidi
2) betaksololi, vain silmätipoissa
3) diklofenamidi
4) dipivefriini
5) dortsolamidi
6) ekotiopaatti
7) fysostigmiini
8) karbakoli
9) latanoprosti vaikeahoitoisen glaukooman hoidossa
10) pilokarpiini
11) timololi, vain silmätipoissa
Rintasyöpä 1) aklarubisiini
2) aminoglutetimidi
3) anastrotsoli
4) beetametasoni
5) bleomysiini
6) buprenorfiini
7) deksametasoni
8) dekstropropoksifeeni
9) doketakseli
10) doksorubisiini
11) dydrogesteroni
12) epirubisiini
13) estradioli
14) estrioli
15) etoposidi
16) fentanyyli
17) fluorourasiili
18) gosereliini
19) hydrokortisoni
20) idarubisiini
21) kalsitoniini
22) kalsiumfolinaatti
23) kalsiumlevofolinaatti
24) karmofuuri
25) klodronaatti
26) klorambusiili
27) konjugoidut estrogeenit
28) letrotsoli
29) lomustiini
30) lynestrenoli
31) medroksiprogesteroni
32) megestroli
33) mesteroloni
34) metadoni
35) metenoloni
36) metotreksaatti
37) metyyliprednisoloni
38) miltefosiini
39) mitoksantroni
40) mitomysiini
41) mitotaani
42) morfiini
43) nandroloni
44) noretisteroni
45) oksikodoni
46) paklitakseli
47) pamidronaatti
48) pentatsosiini
49) petidiini
50) polyestradioli
51) prednisoloni
52) prednisoni
53) syklofosfamidi
54) tamoksifeeni
55) testosteroni
56) toremifeeni
57) tramadoli
58) triamsinoloni
59) trofosfamidi
60) vinblastiini
61) vindesiini
62) vinkristiini
63) vinorelbiini
Eturauhassyöpä 1) beetametasoni
2) bikalutamidi
3) buprenorfiini
4) busereliini
5) deksametasoni
6) dekstropropoksifeeni
7) doksorubisiini
8) epirubisiini
9) estradioli
10) estramustiini
11) estrioli
12) etoposidi
13) fentanyyli
14) fluorourasiili
15) flutamidi
16) gosereliini
17) hydrokortisoni
18) kalsitoniini
19) kalsiumfolinaatti
20) kalsiumlevofolinaatti
21) karmofuuri
22) klodronaatti
23) konjugoidut estrogeenit
24) leuproreliini
25) medroksiprogesteroni
26) metadoni
27) metotreksaatti
28) metyyliprednisoloni
29) morfiini
30) nilutamidi
31) oksikodoni
32) pamidronaatti
33) pentatsosiini
34) petidiini
35) polyestradioli
36) prednisoloni
37) prednisoni
38) syklofosfamidi
39) syproteroni
40) tramadoli
41) triamsinoloni
42) triptoreliini
43) trofosfamidi
44) vinblastiini
45) vindesiini
46) vinkristiini
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 1) aklarubisiini
2) altretamiini
3) amsakriini
4) beetametasoni
5) bleomysiini
6) buprenorfiini
7) busulfaani
8) deksametasoni
9) dekstropropoksifeeni
10) doksorubisiini
11) epirubisiini
12) etoposidi
13) fentanyyli
14) fluorourasiili
15) hydrokortisoni
16) hydroksikarbamidi
17) idarubisiini
18) ifosfamidi
19) interferonialfa luonnollinen
20) interferonialfa-2a
21) interferonialfa-2b
22) kalsitoniini
23) kalsiumfolinaatti
24) kalsiumlevofolinaatti
25) karmofuuri
26) karmustiini
27) klodronaatti
28) klorambusiili
29) lomustiini
30) melfalaani
31) merkaptopuriini
32) mesna
33) metadoni
34) metotreksaatti
35) metyyliprednisoloni
36) miltefosiini
37) mitoksantroni
38) morfiini
39) oksikodoni
40) pamidronaatti
41) pentatsosiini
42) petidiini
43) prednisoloni
44) prednisoni
45) prokarbatsiini
46) syklofosfamidi
47) sytarabiini
48) tioguaniini
49) tramadoli
50) triamsinoloni
51) trofosfamidi
52) vinblastiini
53) vindesiini
54) vinkristiini
Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia 1) karbamatsepiini
Gammaglobuliinin puutostila 1) immunoglobuliini
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 1) dydrogesteroni
2) estradioli
3) estrioli
4) follitropiinialfa 5) follitropiinibeeta
6) konjugoidut estrogeenit
7) koriongonadotropiini
8) levonorgestreeli
9) lynestrenoli
10) medroksiprogesteroni
11) megestroli
12) menotropiini
13) mesteroloni
14) noretisteroni
15) polyestradioli
16) progesteroni
17) testosteroni
Aplastinen anemia 1) beetametasoni
2) deksametasoni
3) hydrokortisoni
4) mesteroloni
5) metenoloni
6) metyyliprednisoloni
7) nandroloni
8) prednisoloni
9) prednisoni
10) testosteroni
11) triamsinoloni
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 1) alfakalsidoli
2) dihydrotakysteroli
3) fosfaattivalmisteet
4) kalsitrioli
5) kalsium
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 1) penisillamiini
2) sinkki
Krooniset hyytymishäiriöt 1) desmopressiini
2) traneksaamihappo
3) veri ja veren hyytymistekijävalmisteet
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 1) atsatiopriini
2) beetametasoni
3) deksametsoni
4) hydrokortisoni
5) metyyliprednisoloni
6) mykofenolihappo
7) prednisoloni
8) prednisoni
9) siklosporiini
10) syklofosfamidi
11) triamsinoloni
Gynekologiset syövät 1) altretamiini
2) buprenorfiini
3) dekstropropoksifeeni
4) doksorubisiini
5) dydrogesteroni
6) etoposidi
7) fentanyyli
8) fluorourasiili
9) kalsitoniini
10) kalsiumfolinaatti
11) kalsiumlevofolinaatti
12) karboplatiini
13) karmofuuri
14) klodronaatti
15) lynestrenoli
16) medroksiprogesteroni
17) megestroli
18) melfalaani
19) metadoni
20) morfiini
21) noretisteroni
22) oksikodoni
23) paklitakseli
24) pamidronaatti
25) pentatsosiini
26) petidiini
27) sisplatiini
28) syklofosfamidi
29) tamoksifeeni
30) topotekaani
31) tramadoli
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 1) atsatiopriini
2) beetametasoni
3) danatsoli
4) deksametasoni
5) hydrokortisoni
6) immunoglobuliini
7) metyyliprednisoloni
8) prednisoloni
9) prednisoni
10) syklofosfamidi
11) triamsinoloni
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 1) aklarubisiini
2) altretamiini
3) beetametasoni
4) bleomysiini
5) buprenorfiini
6) busulfaani
7) daktinomysiini
8) deksametasoni
9) dekstropropoksifeeni
10) doksorubisiini
11) epirubisiini
12) etoposidi
13) fentanyyli
14) fluorourasiili
15) gemsitabiini
16) hydrokortisoni
17) hydroksikarbamidi
18) ifosfamidi
19) interferonialfa luonnollinen
20) interferonialfa-2a
21) interferonialfa-2b
22) kalsitoniini
23) kalsiumfolinaatti
24) kalsiumlevofolinaatti
25) karboplatiini
26) karmofuuri
27) karmustiini
28) klodronaatti
29) klorambusiili
30) lomustiini
31) medroksiprogesteroni
32) melfalaani
33) merkaptopuriini
34) mesna
35) metadoni
36) metotreksaatti
37) metyyliprednisoloni
38) miltefosiini
39) mitoksantroni
40) mitomysiini
41) mitotaani
42) morfiini
43) oksikodoni
44) paklitakseli
45) pamidronaatti
46) pentatsosiini
47) petidiini
48) prednisoloni
49) prednisoni
50) prokarbatsiini
51) sisplatiini
52) syklofosfamidi
53) sytarabiini
54) teniposidi
55) topotekaani
56) tramadoli
57) triamsinoloni
58) trofosfamidi
59) vinblastiini
60) vindesiini
61) vinkristiini
62) vinorelbiini
Sarkoidoosi 1) beetametasoni
2) deksametasoni
3) fluorometoloni
4) hydrokortisoni
5) metyyliprednisoloni
6) prednisoloni
7) prednisoni
8) triamsinoloni
Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta 1) haimaentsyymit
Yleinen erytrodermia 1) asitretiini
2) beetametasoni
3) deksametasoni
4) hydrokortisoni
5) metyyliprednisoloni
6) prednisoloni
7) prednisoni
8) triamsinoloni
Rakkoihottuma 1) atsatiopriini
2) beetametasoni
3) deksametasoni
4) hydrokortisoni
5) metyyliprednisoloni
6) prednisoloni
7) prednisoni
8) syklofosfamidi
9) triamsinoloni
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 1) peritoneaalidialyysiliuokset
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 1) erytropoietiini
2 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta ostokerralta, ovat:

Sairaus Lääkeaine
Krooninen sydämen vajaatoiminta 1) amiloridi
2) bisoprololi
3) bumetanidi
4) digoksiini
5) dihydralatsiini
6) enalapriili
7) furosemidi
8) glyseryylitrinitraatti
9) hydroklooritiatsidi
10) isosorbididinitraatti
11) isosorbidimononitraatti
12) kalium
13) kanrenoaatti
14) kaptopriili
15) kinapriili
16) lisinopriili
17) losartaani vaikeahoitoisen kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa
18) metolatsoni
19) metoprololi
20) metyraponi
21) perindopriili
22) pratsosiini
23) ramipriili
24) spironolaktoni
25) trandolapriili
26) triamtereeni
27) trikloorimetiatsidi
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 1) atsatiopriini
2) auranofiini
3) aurotiomalaatti
4) beetametasoni
5) deflatsakorti
6) deksametasoni
7) fluorometoloni
8) hydrokortisoni
9) hydroksiklorokiini
10) klorambusiili
11) klorokiini
12) metotreksaatti
13) metyyliprednisoloni
14) penisillamiini
15) prednisoloni
16) prednisoni
17) siklosporiini
18) sulfasalatsiini
19) syklofosfamidi
20) triamsinoloni
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1) aminofylliini
2) beetametasoni
3) beklometasoni
4) budesonidi
5) deksametasoni
6) efedriini
7) fenoteroli
8) flutikasoni
9) formoteroli
10) hydrokortisoni
11) ipratropiini
12) kromoglikaatti
13) metyyliprednisoloni
14) nedokromiili
15) oksitropiini
16) prednisoloni
17) prednisoni
18) salbutamoli
19) salmeteroli
20) teofylliini
21) terbutaliini
22) triamsinoloni
23) tsafirlukasti
Krooninen verenpainetauti 1) amiloridi
2) amlodipiini
3) asebutololi
4) atenololi
5) betaksololi
6) bisoprololi
7) bumetanidi
8) dihydralatsiini
9) diltiatseemi
10) enalapriili
11) felodipiini
12) furosemidi
13) hydroklooritiatsidi
14) indapamidi
15) isradipiini
16) kalium
17) kandesartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
18) kanrenoaatti
19) kaptopriili
20) karvediloli
21) kinapriili
22) klonidiini
23) labetaloli
24) lisinopriili
25) losartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
26) metolatsoni
27) metoprololi
28) metyraponi
29) metyylidopa
30) minoksidiili
31) nifedipiini
32) nilvadipiini
33) nisoldipiini
34) perindopriili
35) pindololi
36) pratsosiini
37) propranololi
38) ramipriili
39) reserpiini
40) seliprololi
41) sotaloli
42) spironolaktoni
43) timololi
44) trandolapriili
45) triamtereeni
46) trikloorimetiatsidi
47) valsartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
48) verapamiili
Krooninen sepelvaltimotauti 1) amlodipiini
2) asebutololi
3) asetyylisalisyylihappo
4) atenololi
5) betaksololi
6) bisoprololi
7) diltiatseemi
8) glyseryylitrinitraatti
9) isosorbididinitraatti
10) isosorbidimononitraatti
11) metoprololi
12) nifedipiini
13) nisoldipiini
14) pindololi
15) propranololi
16) seliprololi
17) sotaloli
18) timololi
19) verapamiili
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 1) amiodaroni
2) asebutololi
3) atenololi
4) betaksololi
5) bisoprololi
6) digoksiini
7) diltiatseemi
8) disopyramidi
9) flekainidi
10) kinidiini
11) meksiletiini
12) metoprololi
13) pindololi
14) prokaiiniamidi
15) propafenoni
16) propranololi
17) seliprololi
18) sotaloli
19) timololi
20) tokainidi
21) verapamiili
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 1) atsatiopriini
2) beetametasoni
3) budesonidi
4) deksametasoni
5) hydrokortisoni
6) merkaptopuriini
7) mesalatsiini
8) metronidatsoli
9) metyyliprednisoloni
10) olsalatsiini
11) prednisoloni
12) prednisoni
13) sulfasalatsiini
14) syklofosfamidi
15) triamsinoloni
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyyppi III dyslipoproteinemia) 1) atorvastatiini
2) betsafibraatti
3) fluvastatiini
4) gemfibrotsiili
5) kolestipoli
6) kolestyramiini
7) lovastatiini
8) pravastatiini
9) simvastatiini
Kihti 1) allopurinoli
2) probenesidi
Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 1) atorvastatiini
2) betsafibraatti
3) fluvastatiini
4) gemfibrotsiili
5) kolestipoli
6) kolestyramiini
7) lovastatiini
8) pravastatiini
9) simvastatiini

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000. Paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa käytettäviin tiagabiiniin ja topiramaattiin asetusta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä syyskuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.