233/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 19 ja 20 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan opetushallituksesta 25 päivänä tammikuuta 1991 annetun asetuksen (183/1991) 19 § sekä 20 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 19 § osaksi asetuksessa 889/1997, seuraavasti:

19 §

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Ylijohtajan, hallintojohtajan ja suunnittelujohtajan nimittää opetusministeriö johtokunnan annettua asiasta lausunnon.

Muut virkamiehet nimittää ylijohtaja, hallintojohtaja tai suunnittelujohtaja kukin omalla toimialallaan. Virkanimitykset esittelee hallintojohtaja tai hänen määräämänsä.

20 §

Ylijohtajalle, hallintojohtajalle ja suunnit-telujohtajalle virkavapauden myöntää pää- johtaja. Virkavapauden, joka kestää yli vuoden eikä perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen, myöntää kuitenkin opetusministeriö.

Muulle virkamiehelle virkavapauden myöntää se, joka nimittää virkamiehen virkaan, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.