1261/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

lisätään esitutkinnasta ja pakkokeinoista 17 päivänä kesäkuuta 1988 annettuun asetukseen (575/1988) uusi 11 a ja 11 b § ja niiden edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Sotilaita koskevia säännöksiä
11 a §

Ilmoitus sotilasviranomaiselle toimenpiteistä. Kun sotilas noudetaan esitutkintaan, otetaan kiinni, pidätetään, vangitaan tai päästetään vapaaksi, on siitä ilmoitettava viipymättä sen hallintoyksikön päällikölle, jossa asianomainen sotilas palvelee.

11 b §

Esitutkintapöytäkirjan toimittaminen sotilasviranomaiselle. Sotilasoikeudenkäyntiasiana tutkittavasta rikoksesta laadittu esitutkintapöytäkirja on toimitettava viipymättä sotilasviranomaiselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.