1139/1999

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

lisätään ammatillisesta koulutuksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annettuun asetukseen (811/1998) uusi 8 a §, 10 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi ja 13 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3―5 momentti siirtyy 4―6 momentiksi seuraavasti:

8 a §
Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa, erityisten syiden perusteella koulutuksen laajuus voi olla kuitenkin enintään 80 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymistä varten.

Jos opiskelijan ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista siirtyä ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen laajuus on vähintään 40 ja enintään 120 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on tällöin valmentaa ja kuntouttaa työhön ja itsenäiseen elämään.

Valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa tulee noudattaa opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita.

10 §
Arvioinnin yleiset perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa sekä maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa voidaan poiketa edellä olevista arvioinnin yleisistä perusteista siten kuin opetushallituksen vahvistamissa opetussuunnitelman perusteissa määrätään.


13 §
Tutkintotodistus, erotodistus ja todistus suoritetuista opinnoista

Opiskelijalle, joka on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun koulutuksen annetaan todistus suoritetuista opinnoista.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1999.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.