827/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen nimestä ja ainesosien ilmoittamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

lisännyt 21 päivänä elokuuta 1998 elintarvikkeen nimestä ja ainesosien ilmoittamisesta annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (611/1998) uuden 7 a §:n ja 9 a §:n seuraavasti:

7 a §
Ainesosan määrän ilmoittamista koskevat poikkeukset

Mitä 7 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään ainesosan määrän ilmoittamisesta ei sovelleta

1) jos makeutusaineen tai makeutusaineen ja lisätyn sokerin käytöstä on ilmoitettu siten kuin elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (795/1991) 8 c §:ssä säädetään; eikä

2) jos vitamiinien tai kivennäisaineiden lisäämisestä on ilmoitettu elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1496/1993) mukaisesti.

9 a §
Ainesosan määrän ilmoittamistapaa koskevat poikkeukset

Poiketen siitä mitä 9 §:n 1 momentissa säädetään

1) on käytetyn ainesosan määrä ilmoitettava painoprosentteina valmiista elintarvikkeesta silloin kun elintarvikkeesta poistetaan vettä lämpö- tai muulla käsittelyllä. Jos ainesosan määrä näin ilmoitettuna ylittää 100 % on prosenttimäärän sijasta tällöin ilmoitettava se painomäärä, joka on käytetty valmiin elintarvikkeen 100 grammaa kohden;

2) on elintarvikkeen valmistuksessa käytettyjen haihtuvien ainesosien määrä ilmoitettava painoprosentteina valmiista elintarvikkeesta;

3) voidaan ainesosat, jotka on lisätty tiivisteinä tai kuivattuina ja jotka palautuvat ennalleen valmistuksen aikana, ilmoittaa sen painon mukaisesti, joka niillä oli ennen tiivistämistä tai kuivattamista;

4) voidaan tiivistetyn tai kuivatun elintarvikkeen ainesosat ilmoittaa sen painon perusteella mikä niillä on nautintavalmiissa valmisteessa silloin kun elintarvike on tarkoitettu nautittavaksi vedellä alkuperäiseen olomuotoonsa tai väkevyyteensä palautettuna.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999.

Tämän päätöksen vastaisten elintarvikkeiden pitäminen kaupan on kielletty 14 päivästä helmikuuta 2000, kuitenkin siten, että elintarvikkeet, joiden pakkausmerkinnät on tehty ennen mainittua päivää, saa myydä loppuun jos pakkausmerkinnät on tehty tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Komission direktiivi 1999/10/EY; EYVL N:o L 69, 16.3.1999, s. 22

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1999

Ministeri
Kimmo Sasi

Ylitarkastaja
Mirja Hynönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.