796/1999

Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1999

Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 15 päivänä tammikuuta 1999 antamansa päätöksen (21/1999) 26 §:n 1 ja 5 momentin:

6 luku

Muut määräykset

26 §
Ilmoitusmenettely

Edellä 2―3 §:ssä, 4―9 §:ssä, 10 §:n 1 ja 2 momentissa, 11―13 §:ssä, 15 §:ssä, 17―18 §:ssä, 21 §:n 1 momentissa ja 23―25 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta. Tuloverolain 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa koskevat tiedot on kuitenkin annettava edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä. Myös edellä 14 §:ssä ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä.


Edellä 20 §:ssä ja 22 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava edelliseltä kalenterivuodelta maaliskuun 15 päivään mennessä.


7 luku

Voimaantulo

27 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1999.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1999 annettaviin tietoihin.

Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1999

Pääjohtajan estyneenä ollessa, Ylijohtaja
Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.