375/1999

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Oikeusministerin esittelystä säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1556/1994, sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen suostumuksella:

1 §

Maakuntapäivävaaleista ja kunnallisvaaleista annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 39/1970) 8 §:ssä tarkoitetun äänioikeusrekisterin laatii ja sitä ylläpitää Väestörekisterikeskus siten kuin Ahvenanmaan maakuntahallitus ja Väestörekisterikeskus tarkemmin sopivat. Väestörekisterikeskus hoitaa tähän liittyvät vaalirekisteriviranomaiselle kuuluvat tehtävät.

Väestörekisterikeskus hoitaa myös ne tehtävät, jotka neuvoa-antavista kunnallisista kansanäänestyksistä annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 20/1998) 8 §:n mukaan kuuluvat vaalirekisteriviranomaiselle.

2 §

Rekisterihallinnon paikallisviranomaisena Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa ne tehtä- vät, jotka maakuntapäivävaaleista ja kunnallisvaaleista annetun maakuntalain 8 a, 11, 12, 14 b ja 15―17 §:n mukaan kuuluvat vaalirekisteriviranomaiselle.

3 §

Maakunnan on maksettava Väestörekisterikeskukselle korvaus tämän asetuksen täytäntöönpanosta johtuvista menoista siten kuin maakuntahallitus ja Väestörekisterikeskus tarkemmin sopivat. Samoin maakuntahallitus korvaa lääninhallituksen vaalirekisteriviranomaisen tehtävistä johtuvat todelliset kustannukset.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.