164/1999

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1999

Valtiovarainministeriön päätös yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 1999 alustavien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Valtiovarainministeriö on 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 14 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 1999 yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain 13 §:n mukaisia alustavia jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän päätöksen määräyksiä.

2 §
Yritystoimintaerä

Verontilityslain 13 §:n mukaista yksittäisten kuntien yritystoimintaerää laskettaessa kuntien osuutena yhteisöverosta käytetään 9 959 077 321 markkaa.

Verotustietoina käytetään vuoden 1997 verotustietoja. Yhteisöjen toimipaikka-, henkilöstömäärä- ja konsernitietoina käytetään Tilastokeskuksen vuoden 1997 yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja. Konserniin kuuluvina pidetään edellä mainitussa rekisterissä olevia yhteisöjä, joiden välinen omistussuhde on vähintään 90 prosenttia.

3 §
Metsäerä

Verontilityslain 13 §:n mukaisia yksittäisten kuntien metsäerää laskettaessa jaettavana määränä käytetään 719 487 110 markkaa.

Verotustietoina käytetään vuoden 1997 verotustietoja. Kunnittaisina kantorahatuloina käytetään Metsäntutkimuslaitoksen vuodelta 1997 laskemia kunnittaisia bruttokantorahatulotietoja. Luonnonsuojelualueilta saamatta jääneinä kantorahatuloina käytetään Metsähallituksen vuodelta 1997 asianomaisille metsämaille laskemaa metsän puhdasta tuottoa.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1999. Tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran helmikuussa 1999 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1999

Ministeri
Jouko Skinnari

Vanhempi finanssisihteeri
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.